احکام عاریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام عاریه

‏ ‏

احکام عاریه

‏         مسأله 2353- عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده ‏‎ ‎‏کند و در عوض،چیزی هم از او نگیرد.‏

‏         مسأله 2354- لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند،و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به ‏‎ ‎‏کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.‏

‏         مسأله 2355- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به ‏‎ ‎‏دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده،در صورتی صحیح است که مالک چیز ‏‎ ‎‏غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم.‏

‏         مسأله 2356- چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند ‏‎ ‎‏عاریه بدهد.ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.‏

‏         مسأله 2357- اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست،اما اگر ولیّ ‏‎ ‎‏بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه ‏‎ ‎‏کننده برساند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2358- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفادۀ از آن ‏‎ ‎‏هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست،ولی چنانچه شرط کنند ‏‎ ‎‏که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد،یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، ‏‎ ‎‏باید عوض آن را بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 479

‏         مسأله 2359- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، ‏‎ ‎‏چنانچه تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2360- اگر عاریه دهنده بمیرد،عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ‏‎ ‎‏ورثۀ او بدهد.‏

‏         مسأله 2361- اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند ‏‎ ‎‏مثلاً دیوانه شود،عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.‏

‏         مسأله 2362- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و ‏‎ ‎‏کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.‏

‏         مسأله 2363- عاریه دادن چیزی که استفادۀ حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره ‏‎ ‎‏باطل است ‏‎[1]‎

‏         مسأله 2364- عاریه دادن گوسفند برای استفادۀ از شیر و پشم آن،و عاریه دادن حیوان ‏‎ ‎‏نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.‏

‏         مسأله 2365- اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن ‏‎ ‎‏چیز تلف شود،عاریه کننده ضامن نیست.ولی اگر بدون اجازۀ صاحب مال،یا وکیل، ‏‎ ‎‏یا ولیّ او آن را به جایی ببرد ‏‎[2]‎‏که صاحبش معمولاً به آن‌جا می‌برده مثلاً اسب را در ‏‎ ‎‏اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود،یا کسی آن را تلف ‏‎ ‎‏کند ضامن است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 480

‏         مسأله 2366- اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد،مثلاً ‏‎ ‎‏لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند،بنابر احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏باید نجس بودن آن را ‏‎ ‎‏به کسی که عاریه می‌کند بگوید.‏

‏         مسأله 2367- چیزی را که عاریه کرده بدون اجازۀ صاحب آن نمی‌تواند به دیگری ‏‎ ‎‏اجاره،یا عاریه دهد.‏

‏         مسأله 2368- اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازۀ صاحب آن به دیگری عاریه دهد، ‏‎ ‎‏چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود،عاریۀ دومی باطل ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2369- اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است،باید آن را به صاحبش ‏‎ ‎‏برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.‏

‏         مسأله 2370- اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و ‏‎ ‎‏در دست او از بین برود،مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه ‏‎ ‎‏کننده برده،از او یا از کسی که مال را غصب کرده ‏‎[4]‎‏مطالبه کند و اگر از عاریه کننده ‏‎ ‎‏بگیرد،او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2371- اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، ‏‎ ‎‏چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد،او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال ‏‎ ‎‏داده از عاریه دهنده مطالبه نماید،ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد،یا ‏‎ ‎‏عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد،از عاریه دهنده مطالبه نماید. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 481

  • -ظرف طلا و نقره را اگر برای زینت دادن اتاق عاریه بدهند صحیح است و اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
  • -مقصود آن است که اگر آن چیز را به صاحبش یا ولی و وکیل او نرساند ضامن است‌حتی در صورتی که در جای معیّنی که صاحبش برای آن تعیین کرده بگذارد بدون آن که تحویل آنها بدهد.
  • -اگر برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد باید نجس بودن را بگوید ولی در مثل‌نماز احتیاط واجب نیست.
  • -عوض استفاده‌هایی را که عاریه کننده برده مشکل است بتواند از غاصب بگیرد.