احکام حواله دادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حواله دادن

‏ ‏

احکام حواله دادن

‏         مسأله 2298- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد ‏‎ ‎‏و طلبکار قبول نماید،بعد از آن که حواله درست شد،کسی که به او حواله شده بدهکار ‏‎ ‎‏می‌شود،و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2299- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده،باید مکلّف و عاقل باشند ‏‎ ‎‏و کسی آنها را مجبور نکرده باشد،و نیز باید سفیه نباشند ‏‎[1]‎‏؛یعنی مال خود را در ‏‎ ‎‏کارهای بیهوده مصرف نکنند.‏

‏         مسأله 2300- حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست،در صورتی صحیح است که او ‏‎ ‎‏قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است،جنس دیگر حواله ‏‎ ‎‏دهد،مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد،تا او قبول نکند حواله ‏‎ ‎‏صحیح نیست ‏‎[2]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 466

‏         مسأله 2301- موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از ‏‎ ‎‏کسی قرض کند،تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه ‏‎ ‎‏را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.‏

‏         مسأله 2302- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند،پس اگر ‏‎ ‎‏مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب ‏‎ ‎‏خود را از فلانی بگیر،و آن را معیّن نکند،حواله درست نیست.‏

‏         مسأله 2303- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، ‏‎ ‎‏مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته ‏‎ ‎‏باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر راببیند و به طلبکار مقدار طلبش را ‏‎ ‎‏بگوید،حواله صحیح می‌باشد.‏

‏         مسأله 2304- طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند،اگرچه کسی که به او حواله شده ‏‎ ‎‏فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.‏

‏         مسأله 2305- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست،چنانچه او حواله را قبول ‏‎ ‎‏کند،پیش از پرداختن حواله می‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ‏‎[3]‎‏،ولی اگر ‏‎ ‎‏طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند،کسی که حواله را قبول کرده،همان ‏‎ ‎‏مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2306- بعد از آن که حواله درست شد،حواله دهنده،و کسی که به او حواله ‏‎ ‎‏شده،نمی‌توانند حواله را به‌هم بزنند،و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله ‏‎ ‎‏فقیر نباشد ‏‎[4]‎‏اگرچه بعداً فقیر شود،طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به‌هم بزند،و ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 467

‏همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است،ولی اگر نداند فقیر ‏‎ ‎‏است و بعد بفهمد،اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد،طلبکار می‌تواند حواله را ‏‎ ‎‏به‌هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.‏

‏         مسأله 2307- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده،یا یکی از آنان برای ‏‎ ‎‏خود حق به‌هم زدن حواله را قرار دهند،مطابق قراری که گذاشته‌اند،می‌توانند حواله ‏‎ ‎‏را به‌هم بزنند.‏

‏         مسأله 2308- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد؛چنانچه به خواهش ‏‎ ‎‏کسی که به او حواله شده داده است؛می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد،و اگر بدون ‏‎ ‎‏خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد،نمی‌تواند چیزی را که داده ‏‎ ‎‏از او مطالبه نماید.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 468

  • -در صورتی که سفیه شدن او بعد از بالغ شدن باشد تا حاکم شرع او را از تصرف‌جلوگیری نکند معاملاتش صحیح است،و نیز شرط در طلبکار که حاکم او را منع نکرده باشد از اموالش به واسطه افلاس و این شرط در حواله دهنده نیز هست مگر آن که حواله دهد به کسی که به او بدهکار نیست.
  • -احتیاط واجب آن است که در غیر این دو صورت که ذکر شده آن کس که به او حواله داده شده قبول کند.
  • -نمی‌تواند بگیرد.
  • -مراد از فقیر در این‌جا کسی است که زیادتر از آنچه در دین مستثنا است ندارد به مقداری‌که بتواند حواله را بپردازد.