کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

‏ ‏

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند

‏         مسأله 2260- بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و نشانۀ ‏‎ ‎‏بالغ شدن یکی از سه چیز است:اول:روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت. ‏

‏دوم:بیرون آمدن منی.سوم:تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال ‏‎ ‎‏قمری در زن.‏

‏         مسأله 2261- روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و ‏‎ ‎‏درشت شدن صدا و مانند اینها نشانۀ بالغ شدن نیست،مگر انسان به واسطۀ اینها به بالغ ‏‎ ‎‏شدن یقین کند.‏

‏         مسأله 2262- دیوانه و سفیه ‏‎[1]‎‏یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف ‏‎ ‎‏می‌کند،نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند.‏

‏         مسأله 2263- کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است،تصرفی که موقع دیوانگی در ‏‎ ‎‏مال خود می‌کند صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2264- انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود هر قدر از مال ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 457

‏خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند. ‏

‏و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلاً مال ‏‎ ‎‏خود را به کسی ببخشد یا ارزان‌تر از قیمت بفروشد،چنانچه مقداری را که بخشیده یا ‏‎ ‎‏ارزان‌تر فروخته،به اندازۀ ثلث مال او یا کمتر باشد،تصرف او صحیح است و اگر بیشتر ‏‎ ‎‏از ثلث باشد.در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیح و اگر اجازه ندهند،تصرف او در ‏‎ ‎‏مقدار بیشتر از ثلث باطل می‌باشد ‏‎[2]‎‏. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 458

  • -سفیه در صورتی که به طور سفاهت بالغ نشده باشد و بعد از بلوغ سفیه شده بدون منع‌حاکم از تصرفات در اموال خودش معاملاتی که می‌کند صحیح است.
  • -صحیح می‌باشد.