احکام اجاره
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

‏ ‏

شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

‏مسأله 2195- استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:‏

‏اول:آن که حلال باشد،بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری ‏‎ ‎‏شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.‏

‏دوم:پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.‏

‏سوم:اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد،استفاده‌ای را که مستأجر ‏‎ ‎‏باید از آن ببرد معیّن نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره ‏‎ ‎‏دهند،باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن،مال مستأجر است یا ‏‎ ‎‏همۀ استفاده‌های آن.‏

‏چهارم:مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را ‏‎ ‎‏معیّن کنند مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏         مسأله 2196- اگر ابتدای مدت اجاره را معیّن نکنند،ابتدای آن بعد از خواندن صیغۀ ‏‎ ‎‏اجاره است.‏

‏         مسأله 2197- اگر خانه‌ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از ‏‎ ‎‏خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است،اگرچه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه ‏‎ ‎‏در اجارۀ دیگری باشد.‏

‏         مسأله 2198- اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجارۀ ‏‎ ‎‏آن،ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2199- اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید ‏‎ ‎‏خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجارۀ آن ‏‎ ‎‏ماهی ده تومان است،در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 441

‏معلوم باشد،اجارۀ ماه اول صحیح است ‏‎[1]‎‏.‏

‏         مسأله 2200- خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در ‏‎ ‎‏آن می‌مانند،اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی ‏‎ ‎‏شود،استفادۀ از آن خانه اشکال ندارد.ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره ‏‎ ‎‏صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 442

  • -اگر بگوید یک ماهه به ده تومان و بقیه به همان قیمت ماه اول صحیح است،و اگر بگوید هر ماهی ده تومان بدون تعیین اول و آخر،باطل است حتی در ماه اول.