احکام خرید و فروش
مسائل متفرقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه

‏ ‏

مسائل متفرقه

‏         مسأله 2145- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی ‏‎ ‎‏را که به واسطۀ آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا به ‏‎ ‎‏کمتر از آن بفروشد،مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.‏

‏         مسأله 2146- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این ‏‎ ‎‏جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد،هرچه ‏‎ ‎‏زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است ‏‎[1]‎‏.و فروشنده فقط می‌تواند مزد ‏‎ ‎‏زحمت خود را از صاحب مال بگیرد.ولی اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو ‏‎ ‎‏فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن،جنس را به او بدهد و او هم به ‏‎ ‎‏قصد خریدن بگیرد،هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.‏

‏         مسأله 2147- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن،گوشت ماده بدهد معصیت ‏‎ ‎‏کرده است،پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، ‏‎ ‎‏مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.و اگر آن را معیّن نکرده،در صورتی که مشتری به ‏‎ ‎‏گوشتی که گرفته راضی نشود،قصاب باید گوشت نر به‌او بدهد.‏

‏         مسأله 2148- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز ‏‎ ‎‏پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود،مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2149- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد ‏‎ ‎‏حرام است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 430

  • -بلکه مال دلال است که فروخته است.