احکام خرید و فروش
فروش طلا و نقره،به طلا و نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فروش طلا و نقره،به طلا و نقره

‏ ‏

فروش طلا و نقره،به طلا و نقره

‏         مسأله 2127- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد،سکه‌دار باشند یا بی‌سکه،در ‏‎ ‎‏صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.‏

‏         مسأله 2128- اگر طلا را به نقره،یا نقره را به طلا بفروشد،معامله صحیح است و لازم ‏‎ ‎‏نیست وزن آنها مساوی باشد.‏

‏         مسأله 2129- اگر طلا یا نقره را به طلا،یا نقره بفروشند،باید فروشنده و خریدار پیش ‏‎ ‎‏از آن که از یکدیگر جدا شوند،جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر ‏‎ ‎‏هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.‏

‏         مسأله 2130- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و ‏‎ ‎‏دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند،اگرچه معامله به آن ‏‎ ‎‏مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را ‏‎ ‎‏به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2131- اگر خاک ‏‎[1]‎‏نقرۀ معدن را به نقرۀ خالص و خاک طلای معدن را به طلای ‏‎ ‎‏خالص بفروشند،معامله باطل است.ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 425

  • -یعنی مقدار خاک نقره‌دار در وزن با نقره خالص مساوی باشد مثل آن که یک مثقال خاک‌معدن را در مقابل یک مثقال نقره خالص بفروشد و همچنین در طلا.