احکام زکات
زکات فِطرَه
مصرف زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف زکات فطره

‏ ‏

مصرف زکات فطره

‏         مسأله 2022- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته ‏‎ ‎‏شد برسانند کافی است.ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.‏

‏         مسأله 2023- اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد،انسان می‌تواند فطره را به مصرف او ‏‎ ‎‏برساند،یا به واسطۀ دادن به ولیّ طفل،ملک طفل نماید.‏

‏         مسأله 2024- فقیری که فطره به او می‌دهند،لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که به شراب‌خوار و کسی که آشکارا معصیت می‌کند ‏‎[1]‎‏فطره ندهند.‏

‏مسأله 2025- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.‏

‏         مسأله 2026- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه ‏‎ ‎‏کیلو است فطره ندهند.ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد ‏‎[2]‎

‏         مسأله 2027- اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی ‏‎ ‎‏که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است،نصف صاع که معنای آن در مسألۀ ‏‎ ‎‏پیش گفته شد بدهد کافی نیست.و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2028- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن ‏‎ ‎‏را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد.و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2029- مستحب است در دادن زکات فطره،خویشان فقیر خود را بر دیگران ‏‎ ‎‏مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را،بعد اهل علم فقیر را،ولی اگر دیگران از جهتی ‏‎ ‎‏برتری داشته باشند،مستحب است آنها را مقدم بدارد.‏

‏         مسأله 2030- اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 403

‏فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد،باید پس بگیرد و به مستحق ‏‎ ‎‏بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد،در ‏‎ ‎‏صورتی که گیرندۀ فطره می‌دانسته ‏‎[3]‎‏آنچه را گرفته فطره است،باید عوض آن را بدهد ‏‎ ‎‏و اگر نمی‌دانسته،دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.‏

‏         مسأله 2031- اگر کسی بگوید فقیرم،نمی‌شود به او فطره داد،مگر آن که از گفتۀ او ‏‎ ‎‏اطمینان پیدا شود ‏‎[4]‎‏یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 404

  • -اگر معصیت کبیره باشد.
  • -به احتیاط واجب بیشتر از مخارج سالش نباید بدهند.
  • -اگر او احتمال می‌داده که زکات است بعید نیست عوض بر او واجب باشد.
  • -یا گمان پیدا کند از ظاهر حالش که فقیر است.