احکام زکات
شرایط کسانی که مستحق زکاتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

‏ ‏

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

‏         مسأله 1950- کسی که زکات می‌گیرد باید شیعۀ دوازده امامی باشد،و اگر انسان ‏‎ ‎‏کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد،بعد معلوم شود شیعه نبوده،باید دوباره ‏‎ ‎‏زکات بدهد ‏‎[1]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 391

‏         مسأله 1951- اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد،انسان می‌تواند به ولیّ او زکات ‏‎ ‎‏بدهد،به قصد این که آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.‏

‏         مسأله 1952- اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد،می‌تواند خودش یا به وسیلۀ ‏‎ ‎‏یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به ‏‎ ‎‏مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کنند.‏

‏         مسأله 1953- به فقیری که گدایی می‌کند،می‌شود زکات داد،ولی به کسی که زکات را ‏‎ ‎‏در معصیت مصرف می‌کند نمی‌شود زکات داد.‏

‏         مسأله 1954- به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‌آورد،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که زکات ندهند.‏

‏         مسأله 1955- به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج ‏‎ ‎‏او بر انسان واجب باشد،می‌شود زکات داد ‏‎[2]‎

‏         مسأله 1956- انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد،خرجشان بر او واجب ‏‎ ‎‏است از زکات بدهد،ولی اگر مخارج آنان را ندهد،دیگران می‌توانند به آنان زکات ‏‎ ‎‏بدهند.‏

‏         مسأله 1957- اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1958- اگر پسر به کتاب‌های علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می‌تواند برای ‏‎ ‎‏خریدن آنها به او زکات بدهد.‏

‏         مسأله 1959- پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم ‏‎ ‎‏می‌تواند برای آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 392

‏         مسأله 1960- به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد،یا خرجی نمی‌دهد،ولی ‏‎ ‎‏ممکن است ‏‎[3]‎‏او را به دادن خرجی مجبور کنند،نمی‌شود زکات داد.‏

‏         مسأله 1961- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد،شوهرش و دیگران می‌توانند به او ‏‎ ‎‏زکات بدهند.ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد،یا به ‏‎ ‎‏جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد،در صورتی که بتواند مخارج آن زن ‏‎ ‎‏را بدهد ‏‎[4]‎‏،نمی‌شود به آن زن زکات داد.‏

‏         مسأله 1962- زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد،اگرچه شوهر زکات را ‏‎ ‎‏صرف مخارج خود آن زن نماید.‏

‏         مسأله 1963- سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد،ولی اگر خمس و سایر ‏‎ ‎‏وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد،می‌تواند از غیر سید ‏‎ ‎‏زکات بگیرد ‏‎[5]‎

‏مسأله 1964- به کسی که معلوم نیست سید است یا نه،می‌شود زکات داد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 393

  • -اگر به واسطه راه شرعی شیعه بودن ثابت شده باشد و به او بدهد و زکات تلف شود لازم نیست دوباره بدهد.
  • -اگر زن برای نفقه خود که به شوهر واجب بوده،قرض کرده باشد نمی‌شود به او داد و در غیر زن نیز بی‌اشکال نیست.
  • -امکان داشتن فایده ندارد مگر آن که وادارش کنند به دادن،لکن اگر زن بتواند وادارش کند و نکند نمی‌شود زکات به او داد.
  • -در صورتی که مخارجش را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند و الّا می‌تواند زکات بگیرد.
  • -لکن احتیاط واجب آن است که اگر ممکن شود اکتفا کند به آن‌قدر که ناچار است برای صرف روزانه خود.