احکام خمس
4-مال حلال مخلوط به حرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-مال حلال مخلوط به حرام

‏ ‏

4-مال حلال مخلوط به حرام

‏         مسأله 1822- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ‏‎ ‎‏از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن،هیچ کدام معلوم نباشد،باید ‏‎ ‎‏خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس،بقیۀ مال حلال می‌شود.‏

‏         مسأله 1823- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی ‏‎ ‎‏صاحب آن را نشناسد،باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.‏

‏         مسأله 1824- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی ‏‎ ‎‏صاحبش را بشناسد،باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، ‏‎ ‎‏در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او ‏‎ ‎‏هست یا نه،باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد،و احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 364

‏         مسأله 1825- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار ‏‎ ‎‏حرام بیشتر از خمس بوده،بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می‌داند از خمس ‏‎ ‎‏بیشتر بوده،از طرف صاحب آن صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 1826- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد،یا مالی که صاحبش را ‏‎ ‎‏نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد،بعد از آن که صاحبش پیدا شد،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید به مقدار مالش به او بدهد.‏

‏         مسأله 1827- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان ‏‎ ‎‏بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست،باید آن ‏‎ ‎‏مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند ‏‎[1]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 365

  • -بلکه باید قرعه بیندازند و به هر کس افتاد مال را به او بدهند.