احکام روزه
مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید

‏ ‏

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید

‏         مسأله 1758- برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه نیستند از کاری ‏‎ ‎‏که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند:‏

‏         اول: مسافری که در سفر،کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و پیش از ‏‎ ‎‏ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 351

‏         دوم: مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آن‌جا ‏‎ ‎‏بماند برسد.‏

‏         سوم: مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‌کند،انجام ‏‎ ‎‏داده باشد.‏

‏چهارم: مریضی که بعد از ظهر خوب شود.‏

‏پنجم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.‏

‏         ششم: کافری که بعد از ظهر مسلمان شود ‏‎[1]‎

‏         مسأله 1759- مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن ‏‎ ‎‏بخواند.ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور ‏‎ ‎‏قلب نماز بخواند،بهتر است اول افطار کند ولی به قدری که ممکن است نماز را در ‏‎ ‎‏وقت فضیلت آن به‌جا آورد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 352

  • -در کافر فرق نیست که بعد از ظهر مسلمان شود یا قبل از ظهر و فرق ندارد که چیزی را که روزه را باطل می‌کند آورده باشد یا نه.