احکام روزه
راه ثابت شدن اول ماه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

راه ثابت شدن اول ماه

‏ ‏

راه ثابت شدن اول ماه

‏مسأله 1739- اول ماه به پنج چیز ثابت می‌شود:‏

‏اول: آن که خود انسان ماه را ببیند.‏

‏         دوم: عده‌ای که از گفتۀ آنان یقین پیدا می‌شود،بگویند ماه را دیده‌ایم و همچنین ‏‎ ‎‏است هر چیزی که به واسطۀ آن یقین پیدا شود. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 347

‏         سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‌ایم ولی اگر صفت ماه را ‏‎ ‎‏برخلاف ‏‎[1]‎‏یکدیگر بگویند،اولِ ماه ثابت نمی‌شود.‏

‏         چهارم: سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطۀ آن،اول ماه رمضان ثابت ‏‎ ‎‏می‌شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که به واسطۀ آن،اول ماه شوال ثابت می‌شود.‏

‏پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.‏

‏         مسأله 1740- اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است،کسی هم که تقلید او را ‏‎ ‎‏نمی‌کند،باید به حکم او عمل نماید.ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند به حکم او عمل نماید.‏

‏         مسأله 1741- اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی‌شود.ولی اگر انسان از گفتۀ آنان ‏‎ ‎‏یقین پیدا کند،باید به آن عمل نماید.‏

‏         مسأله 1742- بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن،دلیل نمی‌شود که شب پیش،شب ‏‎ ‎‏اول ماه بوده است.‏

‏         مسأله 1743- اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد،چنانچه دو مرد ‏‎ ‎‏عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده‌ایم،باید روزۀ آن روز را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1744- اگر در شهری اول ماه ثابت شود،برای مردم شهر دیگر فایده ندارد،مگر ‏‎ ‎‏آن دو شهر با هم نزدیک باشند،یا انسان بداند که افق آنها یکی است.‏

‏         مسأله 1745- اول ماه به تلگراف ثابت نمی‌شود مگر دو شهری که از یکی به ‏‎ ‎‏دیگری تلگراف کرده‌اند،نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند که تلگراف از ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 348

‏روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.‏

‏         مسأله 1746- روزی را که انسان نمی‌داند آخر رمضان است یا اول شوال،باید روزه ‏‎ ‎‏بگیرد.ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند.‏

‏         مسأله 1747- اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند،باید به گمان عمل نماید.و اگر ‏‎ ‎‏آن هم ممکن نباشد،هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است،ولی باید بعد از گذشتن ‏‎ ‎‏یازده ماه از ماهی که روزه گرفته ‏‎[2]‎‏،دوباره یک ماه روزه بگیرد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 349

  • -اگر اختلاف آنها طوری باشد که احتمال می‌رود در تشخیص اختلاف داشته باشند شهادتشان قبول می‌شود مثل این که یکی بگوید بلند بود و دیگری بگوید نبود و همچنین شرط است که شهادتشان خلاف واقع نباشد مثل این که بگویند داخل دائره‌اش طرف افق بود.
  • -بنابر احتیاط واجب ولی اگر بعد ظن پیدا کرد باید به آن عمل کند.