احکام روزه
احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند

‏ ‏

احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

‏         مسأله 1662- اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد ‏‎ ‎‏روزۀ او باطل می‌شود،و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد،ولی جنب اگر ‏‎ ‎‏بخوابد و به تفصیلی که در مسألۀ 1639 گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزۀ او ‏‎ ‎‏باطل است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 332

‏         مسأله 1663- اگر روزه‌دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و ‏‎ ‎‏به خیال این که روزه‌اش باطل شده،عمداً دوباره یکی از آنها را به‌جا آورد،روزۀ او ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1664- اگر چیزی به زور در گلوی روزه‌دار بریزند،یا سر او را به زور در آب ‏‎ ‎‏فرو برند،روزۀ او باطل نمی‌شود.ولی اگر مجبورش کنند که روزۀ خود را باطل کند ‏‎ ‎‏مثلاً به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‌زنیم و خودش برای ‏‎ ‎‏جلوگیری از ضرر چیزی بخورد،روزۀ او باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1665- روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند چیزی در گلویش می‌ریزند یا ‏‎ ‎‏مجبورش می‌کنند که خودش روزۀ خود را باطل کند.و اگر برود و چیزی در گلویش ‏‎ ‎‏بریزند،یا از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد روزۀ او باطل ‏‎ ‎‏می‌شود ‏‎[1]‎‏،بلکه اگر قصد رفتن کند،اگر چه نرود روزه‌اش باطل است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 333

  • -اگر در گلویش بریزند باطل شدن محل اشکال است،و اگر قصد رفتن کند و نرود یا برود و به خوردش ندهند روزه‌اش صحیح است.