احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
2-جِماع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2-جِماع

‏ ‏

2-جِماع

‏         مسأله 1593- جماع روزه را باطل می‌کند،اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و ‏‎ ‎‏منی هم بیرون نیاید.‏

‏         مسأله 1594- اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه ‏‎[1]‎‏داخل شود و منی هم بیرون نیاید،روزه ‏‎ ‎‏باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1595- اگر شک کند ‏‎[2]‎‏که به اندازۀ ختنه‌گاه داخل شده یا نه،روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1596- اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید،یا او را به جماع مجبور ‏‎ ‎‏نمایند،روزۀ او باطل نمی‌شود،ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید،یا دیگر مجبور ‏‎ ‎‏نباشد،باید فوراً از حال جماع خارج شود،و اگر خارج نشود،روزۀ او باطل است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 321

  • -کسی که آلتش بریده شده و ختنه‌گاه ندارد به هر مقدار که داخل شود گرچه کمتر از مقدارختنه‌گاه باشد روزه‌اش باطل می‌شود.
  • -این مسأله صحیح است در کسی که آلتش صحیح است و کسی که آلت او را بریده‌اند اگرشک کند که دخول شده یا نه روزه‌اش صحیح است.