احکام نماز
نماز عید فطر و قربان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز عید فطر و قربان

‏ ‏

نماز عید فطر و قربان

‏         مسأله 1525- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به ‏‎ ‎‏جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است،مستحب می‌باشد و ‏‎ ‎‏می‌شود ‏‎[1]‎‏آن را به جماعت یا فرادا خواند.‏

‏مسأله 1526- وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.‏

‏         مسأله 1527- مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در ‏‎ ‎‏عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، ‏‎ ‎‏بعد نماز عید را بخوانند.‏

‏         مسأله 1528- نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن ‏‎ ‎‏«حمد»و سوره،باید پنج تکبیر بگوید،و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از ‏‎ ‎‏قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به‌جا آورد و برخیزد و در ‏‎ ‎‏رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید ‏‎ ‎‏و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.‏

‏         مسأله 1529- در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 309

‏ولی بهتر ‏‎[2]‎‏است این دعا را بخوانند:‏

‏         «اَللّهُمَّ اهْلَ الْکِبْرِیٰاءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَروتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْویٰ ‏‎ ‎‏وَالْمَغْفِرَةِ اسْأَلُکَ بِحَقِّ هٰذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ‏‎ ‎‏ذُخْراً وَشَرَفاً وَکَرٰامَةً وَمَزیداً انْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُدْخِلَنی فی کُلِّ خَیْرٍ ‏‎ ‎‏ادْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنِی مِنْ کُلِّ سُوءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ‏‎ ‎‏صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اللّهُمَّ انّی اسْاَلُکَ خَیْرَ مٰا سَأَلَکَ بِهِ عِبٰادُکَ الصَّالِحُونَ وَاَعُوذُبِکَ مِمَّا ‏‎ ‎‏اسْتَعٰاذَ مِنْهُ عِبٰادُکَ الْمُخْلَصُونَ».‏

‏         مسأله 1530- در زمان غایب بودن امام علیه السلام مستحب است بعد از نماز عید فطر و قربان ‏‎ ‎‏دو خطبه ‏‎[3]‎‏بخوانند و بهتر است که در خطبۀ عید فطر احکام زکات فطره و در خطبه ‏‎ ‎‏عید قربان احکام قربانی را بگویند.‏

‏         مسأله 1531- نماز عید سورۀ مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن ‏‎ ‎‏سورۀ«شمس سورۀ 91»و در رکعت دوم سورۀ«غاشیه سورۀ 88»را بخوانند یا در ‏‎ ‎‏رکعت اول سورۀ«سبح اسم سورۀ 87»و در رکعت دوم سورۀ«شمس»را بخوانند.‏

‏         مسأله 1532- مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در مکه مستحب است ‏‎ ‎‏در مسجد الحرام خوانده شود.‏

‏         مسأله 1533- مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش از نماز ‏‎ ‎‏غسل کنند و عمامۀ سفید بر سر بگذارند.‏

‏         مسأله 1534- مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها ‏‎ ‎‏دست‌ها را بلند کنند و کسی که نماز عید می‌خواند،اگر امام جماعت است،یا فرادا ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند،نماز را بلند بخواند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 310

‏         مسأله 1535- بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن،و بعد از ‏‎ ‎‏نماز عید فطر ‏‎[4]‎‏مستحب است این تکبیرها را بگوید:‏

‏«اَللّٰهُ اکْبَرُ اللّٰهُ اکْبَرُ لاٰ الٰهَ الَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ ‏

‏اَکْبَرُ اللّٰهُ اکْبَرُ وَللّٰهِ الْحَمْدُ اللّٰهُ اکْبَرُ عَلیٰ مٰا هَدٰانٰا».‏

‏         مسأله 1536- مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر ‏‎ ‎‏روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسألۀ پیش گفته ‏‎ ‎‏شد بگوید و بعد از آن بگوید:‏

‏«اَللّٰهُ اکْبَرُ عَلیٰ مٰا رَزَقَنٰا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعٰامِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ عَلیٰ ‏‎ ‎‏مٰا ابْلانٰا» ولی اگر عید قربان را در منی باشد،مستحب است بعد از پانزده نماز که ‏‎ ‎‏اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است،این ‏‎ ‎‏تکبیرها را بگوید.‏

‏         مسأله 1537- احتیاط مستحب آن است که زن‌ها از رفتن به نماز عید خودداری کنند ‏‎ ‎‏ولی این احتیاط برای زن‌های پیر نیست.‏

‏         مسأله 1538- در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر،مأموم باید غیر از«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏چیزهای دیگر نماز راخودش بخواند.‏

‏         مسأله 1539- اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته،بعد از آن که ‏‎ ‎‏امام به رکوع رفت،باید آن چه از تکبیرها و قنوت‌ها را که با امام نگفته خودش بگوید ‏‎ ‎‏و اگر در هر قنوت یک سبحان اللّٰه یا یک الحمدللّٰه بگوید کافی است.‏

‏         مسأله 1540- اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است می‌تواند نیت کند و ‏‎ ‎‏تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود.‏

‏         مسأله 1541- اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط آن است ‏‎[5]‎


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 311

‏که بعد از نماز آن را به‌جا آورد.و نیز اگر کاری که برای آن سجدۀ سهو لازم است،پیش ‏‎ ‎‏آید.بنابر احتیاط باید بعد از نماز دو سجدۀ سهو بنماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 312

  • -احتیاط واجب آن است که به جماعت خوانده نشود.
  • -این قنوت را به امید ثواب بخوانند.
  • -این مسأله و مسأله‌های دیگر که راجع به جماعت است موضوع ندارد بعد از آن که بایدبه جماعت خوانده نشود.
  • -بعید نیست که این تکبیرها بعد از نماز ظهر و عصر روز عید نیز مستحب باشد.
  • -این احتیاط و احتیاط بعد لازم نیست.