احکام نماز
نماز جماعت
شرایط امام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط امام جماعت

‏ ‏

شرایط امام جماعت

‏         مسأله 1462- امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعۀ دوازده امامی و عادل و حلال‌زاده ‏‎ ‎‏باشد و نماز را به طور صحیح بخواند و نیز اگر مأموم مرد است ‏‎[1]‎‏امام او هم باید مرد ‏‎ ‎‏باشد و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می‌فهمد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 1463- امامی را که عادل می‌دانسته،اگر شک کند به عدالت خود باقی است ‏‎ ‎‏یا نه،می‌تواند به او اقتدا نماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 298

‏         مسأله 1464- کسی که ایستاده نماز می‌خواند،نمی‌تواند به کسی که نشسته یا خوابیده ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند اقتدا کند.و کسی که نشسته نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی که ‏‎ ‎‏خوابیده نماز می‌خواند اقتدا نماید.‏

‏         مسأله 1465- کسی که نشسته ‏‎[2]‎‏یا خوابیده نماز می‌خواند،می‌تواند به کسی که نشسته ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند اقتدا کند و کسی که خوابیده نماز می‌خواند می‌تواند به کسی که خوابیده ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند،اقتدا نماید.‏

‏         مسأله 1466- اگر امام جماعت به واسطۀ عذری با لباس نجس ‏‎[3]‎‏یا با تیمم یا با وضوی ‏‎ ‎‏جبیره‌ای نماز بخواند،می‌شود به او اقتدا کرد.‏

‏         مسأله 1467- اگر امام مرضی دارد که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری ‏‎ ‎‏کند،می‌شود به او اقتدا کرد ‏‎[4]‎‏و نیز زنی که مستحاضه نیست می‌تواند به زن مستحاضه ‏‎ ‎‏اقتدا نماید.‏

‏         مسأله 1468- بنابر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد،نباید امام ‏‎ ‎‏جماعت شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 299

  • -احتیاط مستحب آن است که امام زن نیز مرد باشد.
  • -احتیاط واجب آن است که کسی که خوابیده نماز می‌خواند به کسی که نشسته یاخوابیده نماز می‌خواند اقتدا نکند لکن نشسته به نشسته می‌تواند اقتدا کند.
  • -احتیاط واجب آن است که به کسی که لباس او نجس است اقتدا نکنند.
  • -به احتیاط واجب در هیچ‌یک از این موارد اقتدا نکنند.