احکام نماز
نماز مسافر
مسائل متفرقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه

‏ ‏

مسائل متفرقه

‏         مسأله 1365- مسافر می‌تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسجد کوفه ‏‎ ‎‏نمازش را تمام بخواند.ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزء این مساجد نبوده و بعد ‏‎ ‎‏به این مساجد اضافه شده نماز بخواند،احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند و ‏‎ ‎‏نیز مسافر می‌تواند در حائر حضرت سیدالشهدا علیه السلام نماز را تمام بخواند ولی احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[1]‎‏آن است که اگر دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند،شکسته به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1366- کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند،اگر در غیر ‏‎ ‎‏چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند،نمازش باطل است و ‏‎ ‎‏همچنین است ‏‎[2]‎‏اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند.‏

‏         مسأله 1367- کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند،اگر فراموش ‏‎ ‎‏کند ‏‎[3]‎‏و تمام بخواند نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1368- مسافری که نمی‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 281

‏         مسأله 1369- مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر بعضی از ‏‎ ‎‏خصوصیات آن را نداند،مثلاً نداند که در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند ‏‎ ‎‏چنانچه تمام بخواند نمازش باطل است. ‏‎[4]‎

‏         مسأله 1370- مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند،اگر به گمان این که سفر ‏‎ ‎‏او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند،وقتی بفهمد که سفرش هشت فرسخ بوده، ‏‎ ‎‏نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید ‏‎[5]‎

‏         مسأله 1371- اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند،چنانچه در وقت ‏‎ ‎‏یادش بیاید،باید شکسته به‌جا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید،قضای آن نماز بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1372- کسی که باید نماز را تمام بخواند،اگر شکسته به‌جا آورد در هر صورت ‏‎ ‎‏نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1373- اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر ‏‎ ‎‏است،یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته، ‏‎ ‎‏باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است. ‏

‏و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد،باید نماز را ‏‎ ‎‏شکسته بخواند.‏

‏         مسأله 1374- اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند مثلاً نداند که اگر ‏‎ ‎‏چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد باید شکسته بخواند چنانچه به نیت ‏‎ ‎‏نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود،و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد باید ‏‎ ‎‏نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است و در صورتی ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 282

‏که به مقدار یک رکعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند.‏

‏         مسأله 1375- مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطۀ ندانستن مسأله به نیت ‏‎ ‎‏نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد،باید نماز را چهار ‏‎ ‎‏رکعتی تمام کند،و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را ‏‎ ‎‏چهار رکعتی بخواند.‏

‏         مسأله 1376- مسافری که نماز نخوانده،اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، ‏‎ ‎‏یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آن‌جا بماند،باید نماز را تمام بخواند و کسی ‏‎ ‎‏که مسافر نیست،اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند،در سفر باید نماز را ‏‎ ‎‏شکسته بخواند.‏

‏         مسأله 1377- اگر از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر یا عشا ‏‎ ‎‏قضا شود،باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگرچه در غیر سفر بخواهد قضای آن را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد.و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود،باید چهار رکعتی ‏‎ ‎‏قضا نماید اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1378- مستحب است مسافر بعد از هر نماز سی ‏‎[6]‎‏مرتبه بگوید‏

‏«سُبْحٰانَ اللّٰهِ ‏

‏وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلاٰ الٰهَ الّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اکْبَرُ». و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش ‏‎ ‎‏شده است.بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت مرتبه بگوید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 283

  • -این احتیاط واجب نیست و در تمام حرم می‌تواند تمام بخواند،بلکه در مسجد و رواق نیز بعید نیست بتواند تمام بخواند.
  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -یعنی بدون توجه و به طور عادت تمام بخواند،نه آن که حکم نماز مسافر و یا سفر خود را فراموش کند،در این صورت باید نمازش را اگر وقت باقی است بخواند و در خارج وقت به احتیاط واجب قضا کند.
  • -در وقت باید به‌جا آورد و اگر وقت خارج شد به احتیاط واجب باید قضا کند.
  • -به احتیاط واجب.
  • -هر نماز شکسته.