احکام نماز
شکیات
شک های باطل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شک های باطل

‏ ‏

شک‌های باطل

‏مسأله 1174- شک‌هایی که نماز را باطل می‌کند از این قرار است:‏

‏اول:شک در شمارۀ رکعت‌های نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر،ولی ‏‎ ‎‏شک در شمارۀ رکعت‌های نماز مستحب دو رکعتی و نماز احتیاط نماز را باطل ‏‎ ‎‏نمی‌کند ‏‎[1]‎

‏دوم:شک در شمارۀ رکعت‌های نماز سه رکعتی.‏

‏سوم:آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.‏

‏چهارم:آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجدۀ دوم،شک کند که دو ‏‎ ‎‏رکعت خوانده یا بیشتر(تفصیل این مسأله در صورت چهارم از صفحۀ 251).‏

‏پنجم:شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج.‏

‏ششم:شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش.‏

‏هفتم:شک در رکعت‌های نماز که نداند چند رکعت خوانده است.‏

‏هشتم ‏‎[2]‎‏:شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش،پیش از تمام شدن سجدۀ ‏‎ ‎‏دوم ولی اگر بعد از سجدۀ دوم شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش برای او ‏‎ ‎‏پیش آید احتیاط واجب آن است که بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز ‏‎ ‎‏دو سجدۀ سهو به‌جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1175- اگر یکی از شک‌های باطل برای انسان پیش آید،نمی‌تواند نماز را به‌هم ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 243

‏بزند،بلکه باید به قدری فکر ‏‎[3]‎‏کند که صورت نماز به‌هم بخورد،یا از پیدا شدن یقین ‏‎ ‎‏یا گمان نا امید شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 244

  • -در نماز احتیاط گاهی باطل می‌کند.
  • -در این صورت نماز باطل می‌شود و احتیاطی که ذکر شده لازم نیست.
  • -اگر قدری فکر کرد و شک پا برجا شد می‌تواند نماز را به‌هم بزند.