احکام نماز
واجبات نماز
نیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیت

‏ ‏

نیت

‏         مسأله 952- انسان باید نماز را به نیت قربت؛یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم ‏‎ ‎‏به‌جا آورد،و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلاً به زبان بگوید که چهار ‏‎ ‎‏رکعت نماز ظهر می‌خوانم قربةً الی اللّٰه.‏

‏         مسأله 953- اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می‌خوانم ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 199

‏و معیّن نکند،ظهر است یا عصر،نماز او باطل است.و نیز کسی که مثلاً قضای نماز ‏‎ ‎‏ظهر بر او واجب است،اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر را ‏‎ ‎‏بخواند،باید نمازی را که می‌خواند،در نیت معیّن کند.‏

‏         مسأله 954- انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد،پس اگر در ‏‎ ‎‏بین نماز به طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می‌کنی،نداند چه بگوید،نمازش ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 955- انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند،پس کسی که ‏‎ ‎‏ریا کند؛یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند،نمازش باطل است خواه فقط برای ‏‎ ‎‏مردم باشد،یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.‏

‏         مسأله 956- اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا به‌جا آورد،نماز باطل است،چه ‏‎ ‎‏آن قسمت،واجب باشد مثل«حمد»و سوره،چه مستحب باشد مانند قنوت،بلکه اگر ‏‎ ‎‏تمام نماز را برای خدا به‌جا آورد ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی ‏‎ ‎‏مثل مسجد،یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت،یا به طرز مخصوصی،مثلاً با ‏‎ ‎‏جماعت نماز بخواند،نمازش باطل است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 200