احکام نماز
نمازهای واجب یومیه
وقت نماز مغرب و عشا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نماز مغرب و عشا

‏ ‏

وقت نماز مغرب و عشا

‏         مسأله 743- مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا ‏‎ ‎‏می‌شود،از بالای ‏‎[1]‎‏سر انسان بگذرد.‏

‏مسأله 744- نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:‏

‏وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است،تا وقتی که از مغرب به اندازۀ ‏‎ ‎‏خواندن سه رکعت نماز بگذرد،که اگر کسی مثلاً مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً ‏‎ ‎‏در این وقت بخواند نمازش باطل ‏‎[2]‎‏است و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 157

‏به اندازۀ خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز ‏‎ ‎‏مغرب را نخواند باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و بین وقت ‏‎ ‎‏مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و ‏‎ ‎‏عشا است که اگر کسی در این وقت اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند ‏‎ ‎‏و بعد از نماز ملتفت شود،نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 745- وقت مخصوص و مشترک که معنی آن در مسألۀ پیش گفته شد برای ‏‎ ‎‏اشخاص فرق می‌کند،مثلاً اگر به اندازۀ خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد، ‏‎ ‎‏وقت مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترک ‏‎ ‎‏می‌شود،و برای کسی که مسافر نیست،باید به اندازۀ خواندن چهار رکعت نماز ‏‎ ‎‏بگذرد.‏

‏         مسأله 746- اگر پیش از خواندن نماز مغرب،سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین ‏‎ ‎‏نماز بفهمد که اشتباه کرده،چنانچه تمام آنچه را خوانده یا مقداری از آن را در وقت ‏‎ ‎‏مشترک خوانده و به رکوع رکعت چهارم نرفته است،باید نیت را به نماز مغرب ‏‎ ‎‏برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند،و اگر به رکوع رکعت چهارم ‏‎ ‎‏رفته باید نماز را تمام کند،بعد نماز مغرب را بخواند.اما اگر تمام آنچه را خوانده،در ‏‎ ‎‏وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و پیش از رکوع رکعت چهارم یادش بیاید، ‏‎ ‎‏احتیاط ‏‎[3]‎‏واجب آن است که نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و دوباره ‏‎ ‎‏نماز مغرب و بعد از آن عشا را بخواند.‏

‏         مسأله 747- آخر وقت نماز عشا نصف شب است.و شب را باید از اول غروب تا ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 158

‏اذان صبح حساب ‏‎[4]‎‏کرد،نه تا اول آفتاب. ‏‎[5]‎

‏         مسأله 748- اگر از روی معصیت،یا به واسطۀ عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا ‏‎ ‎‏نصف شب نخواند،بنابر احتیاط واجب،باید تا قبل از اذان صبح،بدون این که نیت ادا ‏‎ ‎‏و قضا کند به‌جا آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 159

  • -هیچ وقت سرخی از بالای سر نمی‌گذرد بلکه سرخی قدری بالا می‌آید و تمام می‌شود و مقارن آن در طرف مغرب سرخی پیدا می‌شود و مغرب وقتی است که سرخی طرف مشرق برطرف شود.
  • -باطل نیست گرچه احتیاطاً اعاده کردن خیلی مطلوب است.
  • -این احتیاط لازم نیست،بلکه لازم است نیت را به نماز مغرب برگرداند و تمام کند و بعدنماز عشا را بخواند،لکن احتیاط بسیار مطلوب است.
  • -احتیاط واجب آن است که در مثل نماز مغرب و عشا نصف شب را تا اذان صبح حساب کنند و از آن تأخیر نیندازند،و در مثل نماز شب تا اول آفتاب را حساب کنند.
  • بنابراین تقریبا یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشا است.