احکام طهارت
غسل مسّ میّت
احکام کفن میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام کفن میت

‏ ‏

احکام کفن میت

‏         مسأله 576- میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری ‏‎ ‎‏می‌گویند کفن نمایند.‏

‏         مسأله 577- لنگ باید از ناف تا زانو،اطراف بدن را بپوشاند،و بهتر آن است که از ‏‎ ‎‏سینه تا روی پا برسد.و پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا ‏‎[1]‎‏،تمام بدن را بپوشاند ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 119

‏و بهتر آن است ‏‎[2]‎‏که تا روی پا برسد.و درازی سرتاسری باید به قدری باشد که بستن ‏‎ ‎‏دو سر آن ممکن باشد،و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف ‏‎ ‎‏دیگر بیاید.‏

‏         مسأله 578- مقداری از لنگ،که از ناف تا زانو را می‌پوشاند و مقداری از پیراهن که از ‏‎ ‎‏شانه تا نصف ساق را می‌پوشاند،مقدار واجب کفن است،و آنچه بیشتر از این مقدار ‏‎ ‎‏در مسألۀ قبل گفته شد،مقدار مستحب کفن می‌باشد.‏

‏         مسأله 579- اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را،که در ‏‎ ‎‏مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند،اشکال ندارد،و احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏آن است که ‏‎ ‎‏بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده بر ندارند.‏

‏         مسأله 580- اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مسألۀ ‏‎ ‎‏قبل گفته شد،از ثلث مال او بردارند،یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود ‏‎ ‎‏او برسانند ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن ‏‎ ‎‏کرده باشد،می‌توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.‏

‏         مسأله 581- اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند ‏‎ ‎‏از اصل مال بردارند،احتیاط واجب آن است ‏‎[4]‎‏که مقدار واجب کفن را به ارزان‌ترین ‏‎ ‎‏قیمتی که ممکن است تهیه نمایند ولی اگر کسانی از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند ‏‎ ‎‏که از سهم آنان بردارند،مقداری را که اجازه داده‌اند،از سهم آنان می‌شود برداشت. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 120

‏         مسأله 582- کفن زن بر شوهر است،اگرچه زن از خود مال داشته باشد،و همچنین ‏‎ ‎‏اگر زن را به شرحی که در کتاب طلاق گفته می‌شود،طلاق رجعی بدهند و پیش از ‏‎ ‎‏تمام شدن عدّه بمیرد،شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا ‏‎ ‎‏دیوانه باشد وَلیِّ شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.‏

‏         مسأله 583- کفن میت بر خویشان او واجب نیست،اگرچه مخارج او در حال زندگی ‏‎ ‎‏بر آنان واجب باشد.‏

‏         مسأله 584- احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچۀ کفن به قدری نازک ‏‎ ‎‏نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.‏

‏         مسأله 585- کفن کردن با پوست مردار ‏‎[5]‎‏و چیز غصبی،اگر چیز دیگری هم پیدا ‏‎ ‎‏نشود جایز نیست و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از ‏‎ ‎‏تنش بیرون آورند،اگر چه او را دفن کرده باشند.‏

‏         مسأله 586- کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچۀ ابریشمی خالص،یا پارچه‌ای که ‏‎ ‎‏با طلا بافته شده ‏‎[6]‎‏جایز نیست،ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 587- کفن کردن با پارچه‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده، ‏‎ ‎‏در حال اختیار جایز نیست،و احتیاط واجب ‏‎[7]‎‏آن است که با پوست حیوان حلال ‏‎ ‎‏گوشتی هم که به دستور شرع کشته شده،میت را کفن نکنند ولی اگر کفن از مو و پشم ‏‎ ‎‏حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد،اگرچه احتیاط مستحب آن است که با این دو ‏‎ ‎‏هم کفن ننمایند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 121

‏         مسأله 588- اگر کفن میت به نجاست خود او،یا به نجاست دیگری نجس شود، ‏‎ ‎‏چنانچه کفن ضایع نمی‌شود،باید مقدار نجس را بشویند یا ببُرند ‏‎[8]‎‏اگرچه بعد از ‏‎ ‎‏گذاشتن در قبر باشد.و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست،در صورتی که عوض ‏‎ ‎‏کردن آن ممکن باشد،باید عوض نمایند.‏

‏         مسأله 589- کسی که برای حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد باید مثل دیگران کفن ‏‎ ‎‏شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 590- مستحب است انسان در حال سلامتی،کفن و سدر و کافور خود را ‏‎ ‎‏تهیه کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 122

  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -بهتر بودن معلوم نیست.
  • -بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار احتیاطی را نیز از سهم نا بالغ برندارند.
  • -این احتیاط واجب نیست،و می‌توانند به طور متعارف که لایق به شأن میت است کفن‌و چیزهای دیگری که از واجبات دفن میت است از اصل مال بردارند،و احتیاط خوب است در صورتی که توهین به میت نشود.
  • -بنابر احتیاط در پوست مردار.
  • -در آنچه با طلا بافته شده است بنابر احتیاط واجب.
  • -اگر پوست حلال گوشت را طوری بسازند که به آن جامه گفته شود،می‌شود میت را باآن کفن کرد.
  • -بهتر آن است که اگر میت را در قبر گذارده‌اند کفن را ببرند،بلکه اگر با بیرون آوردنش ازقبر به میت توهین می‌شود لازم است ببرند.