احکام طهارت
احکام جنابت
غسل ارتماسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل ارتماسی

‏ ‏

غسل ارتماسی

‏         مسأله 373- در غسل ارتماسی باید آب در یک آن تمام بدن را بگیرد ‏‎[1]‎‏،پس اگر به ‏‎ ‎‏نیت غسل ارتماسی در آب فرو رود،چنانچه پای او روی زمین باشد باید از زمین ‏‎ ‎‏بلند کند.‏

‏         مسأله 374- در غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب باید موقعی نیت کند که مقداری ‏‎ ‎‏از بدن بیرون آب باشد ‏‎[2]‎

‏         مسأله 375- اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده،چه ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 77

‏جای آن را بداند یا نداند،باید دوباره غسل کند.‏

‏         مسأله 376- اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد،باید غسل ‏‎ ‎‏ارتماسی کند.‏

‏         مسأله 377- کسی که روزۀ واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته،نمی‌تواند ‏‎ ‎‏غسل ارتماسی کند ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 78

  • -در غسل ارتماسی می‌تواند نیت کند و به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب‌رود،و بهتر آن است که یکدفعه زیر آب رود.
  • -اگر تمام بدن در زیر آب باشد و نیت غسل کند و خود را حرکت دهد غسل او صحیح است.