احکام طهارت
غسل های واجب
احکام جنابت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام جنابت

‏ ‏

احکام جنابت

‏         مسأله 351- به دو چیز انسان جنب می‌شود:اول:جماع.دوم:بیرون آمدن منی،چه ‏‎ ‎‏در خواب باشد یا بیداری،کم باشد یا زیاد،با شهوت باشد یا بی‌شهوت،با اختیار باشد ‏‎ ‎‏یا بی‌اختیار.‏

‏         مسأله 352- اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها ‏‎ ‎‏چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن،بدن سست شده،آن ‏‎ ‎‏رطوبت حکم منی دارد،و اگر هیچ‌یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته ‏‎ ‎‏باشد،حکم منی ندارد.ولی در مریض لازم نیست ‏‎[1]‎‏آن آب با جستن بیرون آمده ‏‎ ‎‏باشد،بلکه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن،بدن سست شود در حکم ‏‎ ‎‏منی است.‏

‏         مسأله 353- اگر از مردی که مریض نیست،آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه‌ای را ‏‎ ‎‏که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌های دیگر را داشته یا نه،چنانچه ‏‎ ‎‏پیش از بیرون آمدن آن آب،وضو داشته،غسل تنها کافی است ‏‎[2]‎‏و اگر وضو نداشته، ‏‎ ‎‏باید غسل کند و بنابر احتیاط واجب وضو هم بگیرد.‏

‏         مسأله 354- مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند،و اگر بول نکند ‏‎ ‎‏و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید،که نداند منی است یا رطوبت دیگر،حکم ‏‎ ‎‏منی دارد.‏

‏         مسأله 355- اگر انسان جماع کند و به اندازۀ ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود،در زن ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 73

‏باشد یا در مرد،در قُبُل باشد یا در دُبُر،بالغ باشند یا نابالغ اگرچه منی بیرون نیاید هر ‏‎ ‎‏دو جنب می‌شوند.‏

‏         مسأله 356- اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه،غسل بر او واجب ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 357- اگر نَعُوذُ بِاللّٰه حیوانی را وطی کند؛یعنی با او نزدیکی نماید،و منی از او ‏‎ ‎‏بیرون آید غسلِ تنها،کافی است.و اگر منی بیرون نیاید،چنانچه پیش از وطی وضو ‏‎ ‎‏داشته باز هم غسل تنها کافی است،و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل ‏‎ ‎‏کند،وضو هم بگیرد.‏

‏         مسأله 358- اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید،یا انسان شک کند که ‏‎ ‎‏منی از او بیرون آمده یا نه،غسل بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 359- کسی که نمی‌تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است،بعد از داخل ‏‎ ‎‏شدن وقت نماز هم می‌تواند با عیال خود نزدیکی کند ‏‎[3]‎

‏         مسأله 360- اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود او است و برای آن غسل ‏‎ ‎‏نکرده،باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد،بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا ‏‎ ‎‏کند،ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده،لازم ‏‎ ‎‏نیست قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 74

  • -در مریض و زن اگر آب با شهوت بیرون آید حکم می‌شود که منی است و لازم نیست‌بدن او سست شود.
  • -غسل بر او واجب نیست و اگر وضو نداشته باید وضو بگیرد.
  • -برای لذت بردن یا ترس از برای خود،ولی بی‌جهت اشکال دارد.