احکام طهارت
نجاسات
5-خون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

5-خون

‏ ‏

5-خون

‏         مسأله 97- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد؛یعنی حیوانی که اگر ‏‎ ‎‏رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند،نجس است،پس خون حیوانی که مانند ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 22

‏ماهی و پشه خون جهنده ندارد،پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 98- اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معیّن شده بکشند و ‏‎ ‎‏خون آن به مقدار معمول بیرون آید،خونی که در بدنش می‌ماند،پاک است،ولی اگر به ‏‎ ‎‏علت نفس کشیدن یا به واسطۀ این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن ‏‎ ‎‏حیوان برگردد،آن خون نجس است.‏

‏         مسأله 99- بنابر احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏از تخم مرغی که ذره‌ای خون در آن است باید ‏‎ ‎‏اجتناب کرد.ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده سفیده ‏‎ ‎‏پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 100- خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است و شیر را ‏‎ ‎‏نجس می‌کند.‏

‏         مسأله 101- خونی که از لای دندان‌ها می‌آید،اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان ‏‎ ‎‏از بین برود،پاک است،ولی احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏آن است که آن را فرو نبرند.‏

‏         مسأله 102- خونی که به واسطۀ کوبیده شدن،زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد،اگر ‏‎ ‎‏طوری شود که دیگر به آن خون نگویند،پاک است،و اگر به آن خون بگویند نجس ‏‎ ‎‏است ‏‎[3]‎‏و در این صورت چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود،اگر مشقت ندارد باید ‏‎ ‎‏برای وضو و غسل خون را بیرون آورند و اگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طوری ‏‎ ‎‏که نجاست زیاد نشود،بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه،بر آن بگذارند و روی ‏‎ ‎‏پارچه دست تر بکشند و تیمم هم بکنند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 23

‏         مسأله 103- اگر انسان نداند که خون،زیر پوست مرده یا گوشت به واسطۀ کوبیده ‏‎ ‎‏شدن به آن حالت درآمده،پاک است.‏

‏         مسأله 104- اگر موقع جوشیدن غذا ذره‌ای خون در آن بیفتد،تمام غذا و ظرف آن ‏‎ ‎‏نجس می‌شود،و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست.‏

‏         مسأله 105- زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود،اگر معلوم ‏‎ ‎‏نباشد که با خون مخلوط است،پاک می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 24

  • -این احتیاط واجب نیست،بلی خوردن آن خون حرام است لیکن نجس نیست،و اگرخون را با زردۀ تخم مرغ به‌هم بزنند که از بین برود خوردن زرده مانع ندارد.
  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -تا زیر پوست است و ظاهر نشده پاک است.