احکام طهارت
احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)
مستحبات و مکروهات تخلّی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مستحبات و مکروهات تخلّی

‏ ‏

مستحبات و مکروهات تخلّی

‏         مسأله 79- مستحب است در موقع تخلّی جایی بنشیند که کسی او را نبیند،و موقع ‏‎ ‎‏وارد شدن به مکان تخلّی،اول پای چپ و موقع بیرون آمدن،اول پای راست را ‏‎ ‎‏بگذارد.و همچنین مستحب است در حال تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را ‏‎ ‎‏برپای چپ بیندازد.‏

‏         مسأله 80- نشستن روبه‌روی خورشید و ماه در موقع تخلّی،مکروه است ولی اگر ‏‎ ‎‏عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست.و نیز در موقع تخلّی،نشستن ‏‎ ‎‏روبه‌روی باد و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه ‏‎ ‎‏می‌دهد و چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست،مکروه می‌باشد.و ‏‎ ‎‏همچنین است حرف زدن در حال تخلّی ولی اگر ناچار باشد،یا ذکر خدا بگوید، ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 81- ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت،و سوراخ جانوران و در ‏‎ ‎‏آب،خصوصاً آب ایستاده مکروه است.‏

‏         مسأله 82- خودداری کردن از بول و غائط،مکروه است.و اگر برای بدن ضرر ‏‎ ‎‏داشته باشد حرام است ‏‎[1]‎

‏         مسأله 83- مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و ‏‎ ‎‏بعد از بیرون آمدن منی،بول کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 20

  • -ضرر رسانیدن به بدن،بعضی مراتبش حرام است نه خود داری کردن از بول.