احکام طهارت
[اقسام آب مطلق]
4-آب باران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-آب باران

‏ ‏

4-آب باران

‏         مسأله 37- اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد ‏‎ ‎‏جایی که باران به‌آن برسد پاک می‌شود.و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست ‏‎ ‎‏ولی باریدن دو سه قطره فایده ندارد،بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می‌آید.‏

‏         مسأله 38- اگر باران به عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند،چنانچه عین ‏‎ ‎‏نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است.پس اگر ‏‎ ‎‏باران بر خون ببارد و ترشح کند،چنانچه ذره‌ای خون در آن باشد،یا آن که بو یا رنگ یا ‏‎ ‎‏مزۀ خون گرفته باشد نجس می‌باشد.‏

‏         مسأله 39- اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد،تا وقتی باران به ‏‎ ‎‏بام می‌بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‌ریزد پاک است.و بعد از ‏‎ ‎‏قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‌ریزد به چیز نجس رسیده است،نجس ‏‎ ‎‏می‌باشد.‏

‏         مسأله 40- زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می‌شود.و اگر باران بر زمین جاری ‏‎ ‎‏شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد،آن را نیز پاک می‌کند.‏

‏         مسأله 41- خاک نجسی که به واسطۀ باران گل شود پاک است ‏‎[1]‎

‏         مسأله 42- هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 12

‏موقعی که باران می‌آید،چیز نجسی را در آن بشویند و آب،بو یا رنگ یا مزۀ ‏‎ ‎‏نجاست نگیرد،آن چیز نجس پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 43- اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد،و بر زمین نجس ‏‎ ‎‏جاری شود،فرش نجس نمی‌شود و زمین هم پاک می‌گردد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 13

  • -در صورتی که آب آن را فرا گیرد و اما رطوبت فایده ندارد.