کتاب طهارت
نماز میّت
آداب نماز میّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آداب نماز میّت

احکام اموات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آداب نماز میّت

آداب نماز میّت

‏آداب نماز میّت چند چیز است: از آن جمله این که: قبل از نماز سه مرتبه «الصلاة» گفته‏‎ ‎‏شود که به منزلۀ اقامۀ نماز است و احتیاط آن است که به قصد رجاء گفته شود.‏

و از آن جمله این که: ‏نمازگزار با وضو یا غسل یا تیمّم از حدث پاک باشد و در اینجا‏‎ ‎‏تیمّم بدل از غسل یا وضو، گرچه آب هم داشته باشد جایز است، اگر خوف آن باشد که در‏‎ ‎‏اثر وضو گرفتن، یا غسل کردن به نماز میّت نرسد، بلکه در هر حال (حتی اگر خوف فوت‏‎ ‎‏نماز هم نباشد) تیمّم بدل از غسل یا وضو جایز است.‏

و از آن جمله این که: ‏امام جماعت یا نمازگزار منفرد در مقابل وسط مرد ـ بلکه هر‏‎ ‎‏مذکری ـ و در مقابل سینۀ زن ـ بلکه هر مؤنثی ـ بایستد.‏

و از آن جمله این که: ‏بیرون آوردن نعال مستحب است، بلکه با حذاء نماز خواندن‏‎ ‎‏مکروه است و حذاء همان نعال است، و نماز با خف و جوراب مکروه نیست، اگرچه‏‎ ‎‏پابرهنه بودن خالی از رجحان نیست، خصوصاً برای امام جماعت.‏

و از آن جمله است: ‏بلند کردن دست ها هنگام گفتن تکبیرها خصوصاً در تکبیر اول.‏

و از آن جمله است: ‏خواندن نماز در جاهایی که برای نماز میّت آماده شده است، البته‏‎ ‎‏این کار عقلاً خوب است ولی رجحان آن شرعاً ثابت نشده است.‏

و از آن جمله این که: ‏نماز میّت در مساجد خوانده نشود مگر در مسجد الحرام.‏

و از آن جمله این که: ‏با جماعت خوانده شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 98