کتاب طهارت
کفن کردن میّت
حنوط میّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حنوط میّت

احکام اموات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حنوط میّت

حنوط میّت

‏بنابر قول اصح، حنوط کردن میّت واجب است، کوچک باشد یا بزرگ، مرد باشد یا زن،‏‎ ‎‏وحنوط کردن کسی که در حال احرام بمیرد، چنانکه گذشت، جایز نیست. و باید بعد از‏‎ ‎‏غسل یا تیمّم دادن میّت، او را حنوط کرد، و اقوی آن است که حنوط قبل و بعد و در اثنای‏‎ ‎‏کفن کردن، جایز است؛ اگرچه بهتر است قبل از کفن کردن باشد. وکیفیت حنوط آن است‏‎ ‎‏که بر مواضع هفتگانۀ سجود (پیشانی، کف دو دست، دو زانو، دو سر دو انگشت بزرگ‏‎ ‎‏پاها) کافور مالیده شود. و مستحب بلکه احوط آن است که سر بینی هم کافور مالیده شود‏‎ ‎‏و بعید نیست که مالیدن کافور زیر دو بغل و گودی زیر گلو و مفصل ها مستحب باشد و‏‎ ‎‏بهتر آن است که به قصد رجاء انجام یابد. و عطر دیگری حتی در وقت ضرورت جای‏‎ ‎‏کافور را نمی گیرد.‏

مسأله 1 ـ ‏در حنوط، مقدار مشخصی از کافور واجب نیست، بلکه واجب آن است که‏‎ ‎‏به اندازه ای باشد که مالیدن کافور صدق کند و بهتر و کامل تر آن است که به مقدار هفت‏‎ ‎‏مثقال صیرفی باشد. و پس از آن، حنوط با مقدار چهار مثقال شرعی و سپس مقدار چهار‏‎ ‎‏درهم و بعد از آن مقدار یک مثقال شرعی و پس از آن مقدار یک درهم کافور، به ترتیب از‏‎ ‎‏فضیلت کمتری برخوردارند. و هر گاه حتی به اندازه ای که مالیدن کافور صدق کند هم،‏‎ ‎‏کافور یافت نشد میّت بدون حنوط دفن می شود.‏

مسأله 2 ـ ‏مستحب است مقداری تربت حضرت سید الشهداء ‏‏علیه السلام‏‏ را با کافور حنوط‏‎ ‎‏مخلوط کنند، ولی به جاهایی که بی احترامی به آن محسوب می شود مانند سر دو انگشت‏‎ ‎‏بزرگ پاها (از کافور مخلوط با تربت) نمالند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 88