کتاب طهارت
احکام طهارت
احکام تخلی (بول و غائط کردن)  
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تخلی (بول و غائط کردن)  

احکام تخلی (بول و غائط کردن)

مسأله 1 ـ ‏در حال تخلی ـ مانند سایر حالات ـ پوشاندن عورت از ناظر محترم؛ چه‏‎ ‎‏مرد باشد یا زن، حتی دیوانه و طفلی که ممیّزند، واجب است. چنان که نگاه کردن به عورت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 22

‏دیگری هرچند که دیوانه یا طفل ممیّز باشد حرام است. اما پوشاندن عورت از فرد غیر‏‎ ‎‏ممیّز واجب نیست همان طور که نگاه کردن به عورت طفل غیر ممیّز جایز است. چنان که‏‎ ‎‏نگاه کردن زن و شوهر و نگاه کردن مالک و مملوکه به عورت یکدیگر جایز است، اما نگاه‏‎ ‎‏کردن مالکه و مملوک او به عورت یکدیگر، بلکه بنابر اظهر به سایر اعضای بدن یکدیگر‏‎ ‎‏هم جایز نیست. و در اینجا منظور از عورت در مورد زن «قبل» و «دبر» است و در مرد‏‎ ‎‏«قبل» و «دبر» و «بیضتین» می باشد. و کفل و ران ها و حتی عانه و عجان از عورت حساب‏‎ ‎‏نمی شود؛ هرچند احتیاط (مستحب) این است که از نگاه کردن و در معرض نگاه دیگران‏‎ ‎‏قرار دادن مویی که در اطراف عورت می روید اجتناب شود و پوشاندن ناف و زانو و مابین‏‎ ‎‏آن ها مستحب است.‏

مسأله 2 ـ ‏پوشاندن عورت با هرچه که آن را بپوشاند ولو مثلاً با دست خود یا با دست‏‎ ‎‏زوجه اش کفایت می کند.‏

مسأله 3 ـ ‏نگاه کردن به عورت دیگری از پشت شیشه، بلکه در آینه و آب زلال هم‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر ناچار شود در مقام معالجه و امثال آن به عورت شخص دیگری نگاه‏‎ ‎‏کند احتیاط (واجب) آن است که اگر با نگاه کردن در آینه ای که مقابل عورت قرار گیرد،‏‎ ‎‏اضطرار برطرف می شود، به این طریق عمل کند وگرنه مانعی ندارد.‏

مسأله 5 ـ ‏رو به قبله یا پشت به قبله قرار دادن مقادیم بدن ـ سینه و شکم ـ در حال‏‎ ‎‏تخلی حرام است اگرچه عورت را از قبله بگرداند. و میزان پشت کردن و رو به قبله نمودن‏‎ ‎‏عرفی است. و ظاهراً زانوها در پشت به قبله و یا رو به قبله بودن دخالت ندارند و احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) این است که هرچند مقادیم بدن رو به قبله نباشد تنها عورت را هم رو به قبله‏‎ ‎‏نکند. و بنابر احتیاط (واجب) حرام است که در حال استبراء نیز رو به قبله یا پشت به قبله‏‎ ‎‏باشد، بلکه اگر با استبراء قطره های بول خارج شود اقوی حرمت است. و در حال استنجاء‏‎ ‎‏ترک احتیاط (یعنی رو به قبله و یا پشت به قبله نمودن) سزاوار نیست اگرچه بنابر اقوی‏‎ ‎‏حرام نمی باشند. و اگر ناچار شود که رو به قبله یا پشت به آن نماید، مخیّر است و احتیاط‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 23

‏(مستحب) آن است که پشت به قبله نماید. و اگر ناچار شود که یا عورت خود را از ناظر‏‎ ‎‏محترم نپوشاند و یا رو به قبله و یا پشت به قبله قرار بگیرد باید پوشاندن عورت را اختیار‏‎ ‎‏کند. و اگر قبله بین چند طرف مشتبه باشد و نتواند در این باره تحقیق کند و تأخیر در تخلی‏‎ ‎‏تا معلوم شدن طرف قبله مشکل باشد به هر طرف می تواند تخلی کند، ولی اگر ظن برایش‏‎ ‎‏حاصل شود بعید نیست که عمل بر طبق آن لازم باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 24