مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد ششم در «رضا» و ضد آن است که «سخط» است
فصل دوم در بیان آنکه رضا از جنود عقل و لازمه فطرت مخموره است؛ چنانچه سخط از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل دوم در بیان آنکه رضا از جنود عقل و لازمه فطرت مخموره است؛ چنانچه سخط از جنود جهل و لازمه فطرت محجوبه است

‏چنانچه معلوم شد در سابق، انسان بالفطره عاشق حق است، که کمال مطلق‏‎ ‎‏است، گرچه خودش نداند به واسطۀ احتجاب نور فطرت. پس انسان غیر‏‎ ‎‏محتجب، که کمال مطلق را حق ـ تعالیٰ شأنه ـ بداند، و معرفت حضوری به مقام‏‎ ‎‏مقدس کامل علی الاطلاق داشته باشد، آنچه از او ظهور پیدا کند، کامل بیند و‏‎ ‎‏جمال و کمال حق را در جمیع موجودات ظاهر بیند. و چنانچه ذات مقدس را‏‎ ‎‏کامل مطلق بیند، صفات جمال و جلال را کامل بیند. و همین طور، افعال حق را‏‎ ‎‏جمیل و کامل مشاهده کند، و ‏‏[‏‏ این که‏‏]‏‏ «از جمیل مطلق جز مطلق جمیل نیاید» را‏‎ ‎‏به عین عیان و مشاهدۀ حضوری دریابد.‏

‏پس، همان عشق و رضایتی که به ذات مقدس حق پیدا کند، به همۀ نظام‏‎ ‎‏وجود ـ از آن جهت که لازمۀ کمال مطلق است ـ پیدا کند. پس، از تمام انوار‏‎ ‎‏وجودیه، به مقدار نورانیت وجودیه و کمال ذاتی آن راضی و خشنود شود؛‏‎ ‎‏چنانچه از لسان صاحب این مقام گفته شده است:‏

‏ ‏

‏ ‏

‏به جهان خُرَّم از آنم که جهان خُرَّم از اوست   عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏و لازمه این عشق ذاتی و رضایت فطری، سخط و نارضایتی از جنبه سوائیّه‏‎ ‎‏ـ که جهات نقص و ظلمت و عدم است ـ می باشد.‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 164

‏پس چنین بنده آنچه از حق تعالیٰ بیند و آنچه از ذات مقدّسش نسبت به او‏‎ ‎‏صادر شود، به نظر خشنودی و رضایت به او نظر کند، و از حق تعالیٰ و افعال او‏‎ ‎‏راضی و خشنود می باشد، و از غیر او و آنچه به او متعلق است متنفّر و ساخط‏‎ ‎‏باشد.‏

‏و اما صاحب فطرت محجوبه، چون کمال را در امور دیگر تشخیص داده،‏‎ ‎‏رضایت و خشنودی و فرح و دلبستگی او به آن امور است و به اندازه احتجاب از‏‎ ‎‏حق از حق تعالیٰ و افعال او ساخط و غیر راضی است. و چون محبوبش، دنیا و‏‎ ‎‏آمال نفسانیه داثره است، اگر خللی به آنها وارد شود، به حسب جبلّت و فطرت،‏‎ ‎‏از آن کس که این خلل را وارد کرده سخطناک و به او بدبین شود، گرچه به زبان‏‎ ‎‏نیاورد.‏

‏و شیخ بزرگوار ما، جناب عارف باللّٰه، شیخ ‏‏محمد علی شاه آبادی‏‎[2]‎‏ ـ اَدام‏‎ ‎‏اللّٰه ظلّه علی رؤوس مریدیه ـ می فرمود: «محبت زیاد به دنیا سبب آن شود که‏‎ ‎‏در وقت خروج از دنیا که انسان دید به عیان که حق تعالیٰ و ملائکه و‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 165

‏سَدَنۀ او، محبوب او را از او می گیرند، و او را از محبوبش جدا کنند، بالجبلّة‏‎ ‎‏والفطرة غضبناک به آنها شود، و با عداوت حق تعالیٰ و ملائکه مقدَّسۀ او از دنیا‏‎ ‎‏بیرون رود.» و قریب به این معنی در حدیث شریف ‏‏کافی‏‏ هست‏‎[3]‎‏، و ما در ‏‏شرح‏‎ ‎‏اربعین ‏‏این حدیث شریف را حدیث بیست و هشتم قرار داده، شرح نمودیم.‏‎[4]‎

‏بالجمله، سخط و غضب بر حق تعالیٰ و افعال او از جنود ابلیس و جهل‏‎ ‎‏است و لازمۀ فطرت محجوبه است ‏أعاذَنا الله منه.

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 166

  • )) کلّیات سعدی شیرازی، ص 564، طیّبات.
  • )) میرزا محمّد علی بن محمّد جواد اصفهانی شاه آبادی (متولّد در 1292 و متوفّای در 1369 هجری قمری) فقیه اُصولی، فیلسوف و عارف برجستۀ قرن 14 هجری، تحصیلات خود را در حوزه های اصفهان و تهران و نجف به پایان برده، و مهمّترین اساتید وی عبارت بوده اند از: برادرش شیخ احمد و میرزا محمّد هاشم چهار سوقی در اصفهان، میرزا هاشم اِشکوری و میرزا حسن آشتیانی در تهران، آخوند ملاّ کاظم خراسانی، شریعت اصفهانی و میرزا محمّد تقی شیرازی در نجف اشرف. وی ابتداء در سامرّا و سپس در قم و تهران به تدریس پرداخت، و امام خمینی در بین سالهای 1347 تا 1354 هجری قمری در قم به درسهای عرفان و اخلاق ایشان حاضر شده و کسب فیض میفرمودند. مرحوم شاه آبادی پس از مراجعت از قم، در تهران توطّن گزیده و به ارشاد نفوس پرداخت، و در همانجا روی تابناک بر خاک نهاده به سرای باقی شتافت، و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی ـ علیه السلام ـ مدفون شد. بعضی از آثار معروف وی عبارتند از: رشحات البحار، شذرات المعارف.
  • )) فروع کافی، ج 3، ص 134، کتاب الجنائز، باب مٰا یُعاین الکافر و المؤمن، ح 12.
  • )) چهل حدیث (شرح أربعین حدیث)، ص 451.