مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد دوازدهم در «علم» است و ضد آن که «جهل» است
فصل اوّل [مقصود از علم و جهل]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل اوّل [مقصود از علم و جهل]

‏بدان که این علم و جهل که در این موضع از جنود عقل و جهل قرار داده‏‎ ‎‏شده است، غیر از خود عقل و جهل است؛ زیرا عقل ـ چنانچه سابق بر این‏‎ ‎‏مذکور شد ـ یا عبارت از «عقل مجرّد» در انسان است، و مقابل آن قوۀ واهمه‏‎ ‎‏است که آن نیز مجرّد است به تجرّدی که دون تجرد عقلی است، و یا عبارت از‏‎ ‎‏«عقل کل» است که عقل عالم کبیر است و در مقابل آن جهل عبارت از «وهم کل»‏‎ ‎‏است که در لسان شریعت مطهّره، شاید از آن تعبیر به شیطان شده باشد. و تفصیلاین دو پیش از این مذکور شده.‏‎[1]‎


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 257

‏ ‏

‏و امّا علم و جهل در این مقام، عبارت است از: شوون آن دو حقیقت. پس‏‎ ‎‏شان عقل علم است؛ زیرا که عقل حقیقت مجرّدۀ غیر محجوبه است، و به برهان‏‎ ‎‏پیوسته است که این حقیقت، عاقل و عالم است.‏‎[2]‎

‏و امّا جهل گرچه مجرّد است و عالم، ولی به واسطۀ غلبه وجهه ملکیّه طبیعیّه‏‎ ‎‏بر آن تمام ادراکات آن از قبیل جهالات مرکبّه است، و طبق نظام کلّی و جمال‏‎ ‎‏الهی نباشد.‏

‏و محتمل است این علم و جهل به مناسبت صدور روایت از مقام ولایت‏‎ ‎‏مآبی، عبارت باشد از: علم باللّه تعالی و شوون ذاتی و صفاتی و افعالی او به‏‎ ‎‏طوری که از آیات و نشانه های الهی باشد، و جهل به آن مقامات باشد. پس‏‎ ‎‏ادراکات ‏‏عقلیّه، ادراکاتی است که مربوط به حق ـ جلّ جلاله ـ باشد و ادراکات‏‎ ‎‏جهلیّه شیطانیّه مربوط به شجره خبیثه است که اصل اصول جهالات و ضلالات‏‎ ‎‏است.‏

و تفصیل این اجمال آن که:‏ از برای تمام موجودات ممکنه دو جهت و دو‏‎ ‎‏وجهه است: یک جهت، نورانیّت و وجود و اطلاق و کمال، که آن وجهۀ غیبیّه‏‎ ‎‏الهیّه است؛ و یک جهت، ظلمت و تعیّن و مهیّة و نقص که آن وجهۀ نفسانیّۀ‏‎ ‎‏اشیاء است.‏

‏و اشیاء در وجهه اوّل از شوون الهیّه و آیات ربانیّه هستند، و شاید در‏‎ ‎‏حدیث شریف ‏‏کافی‏‏ که از رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ نقل کند که‏‎ ‎‏فرمود: ‏«انَّما العِلمُ ثَلاثَةٌ آیَةٌ مُحکَمَةٌ»‎[3]‎‏ مراد از آیت محکمه علم به وجهه‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 258

‏نورانیّه اشیاء باشد که ملازم با معرفت اللّه است. و شان عقل، ادراک آن جهت‏‎ ‎‏نورانیّه است که آیات الهیّه هستند، و شان وهم و جهل، ادراک تعیّنات اشیاء‏‎ ‎‏است که جهالت مرکّبه است و سراب است و باطل و بی حقیقت.‏

«الا کُلُّ شَیءٍ ما خَلاَ الله باطِلٌ».‎[4]‎

‏و از رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه و آله  ـ منقول است که فرموده: «این شعر‏‎ ‎‏لبید ‏‏راست ترین شعری است که عرب گفته است».‏‎[5]‎

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 259

  • )) رجوع کنید به ص 24ـ21.
  • )) الاسفار الاربعة، ج 3، ص 447، مرحلۀ دهم.
  • )) قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله): «اِنَّما العِلمُ ثَلاثةٌ: آیَةٌ مُحکَمَةٌ، او فَریضَةٌ عادِلَةٌ، او سُنَّةٌ قائِمَةٌ، وَ ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضلٌ».پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: علم سه قسم است: نشانه ای مُحکم و استوار (عقاید)، واجب راست (احکام)، سُنَّت پا برجا (اخلاق)، و امّا غیر اینها زیادی و فضل است. (اُصول کافی، ج 1، ص 24، باب 3 از کتاب فضل علم ، ح 1).
  • )) تمام بیت این است:اَلا کُلُّ شی ءٍ ما خَلا الله باطِلٌ          و کُلُّ نَعیمٍ لا مَحالَة زائِلٌ (دیوان لبید، ص 148).
  • )) علم الیقین، فیض کاشانی، ج 1، ص 106.