مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد پانزدهم در «زهد» است و ضد آن که «رغبت» است
فصل دوّم در درجات و مراتب زهد است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل دوّم در درجات و مراتب زهد است

‏باید دانست که از برای زهد، همچون سایر صفات نفسانیّه و مقامات انسانیّه‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 294

‏مراتب و درجاتی است بی شمار که به حسب جزئیّات، تحت احصاء و حصر‏‎ ‎‏نیاید. و ما به طور کلی اشاره‏‏[‏‏ ای‏‏]‏‏ به بعض مراتب آن به قدر مناسب با این اوراق‏‎ ‎‏می کنیم:‏

درجۀ اوّل‏ زهدِ عامه است. و آن عبارت است از اعراض از دنیا برای‏‎ ‎‏رسیدن به نعیم آخرت. و این درجه، در حقیقت کسبی است که از روی ایمان به‏‎ ‎‏بعض منازل آخرت پیدا شده است، و صاحب این مقام در اسارت شهوت است،‏‎ ‎‏لکن به حکم عقل شهوات زایلۀ حقیره را ترک می کند برای رسیدن به لذّات باقیّه‏‎ ‎‏شریفه. پس این ترک شهوت برای شهوت است.‏

‏و از این درجه محسوب است اعراض از دنیا برای خوف از عقاب عالم‏‎ ‎‏آخرت، گرچه در اطلاق زهد بر این ترک و اعراض از روی خوف مسامحه‏‎ ‎‏است. ‏‏هر چند در روایت منقول از ‏‏عیون اخبارالرضا‏‎[1]‎‏ وارد است که از حضرت‏‎ ‎‏صادق ‏‏ـ سلام اللّه علیه ـ سوال شد از زاهد در دنیا، فرمود: «کسی است که ترک‏‎ ‎‏می کند حلال آن را از ترس حساب آن، و ترک می کند حرامش را از ترس عقاب‏‎ ‎‏آن».‏‎[2]‎

‏لکن بیانات آن سروران دین و مربیّان نفوس به حسب اختلاف ادراکات،‏‎ ‎‏مختلف است؛ یعنی برای هر کس به فراخور مقام و مرتبه اش، مرتبه ای از مراتب‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 295

‏مقامات انسانیّت را بیان می فرمودند، و عارف به مقامات نفس و اسلوب کلمات‏‎ ‎‏اهل اللّه برای کشف مرادات آنها این نکته را باید در نظر داشته باشد تا جمع‏‎ ‎‏شتات کلمات اولیاء و انبیاء ـ علیهم السلام ـ در این ابواب بشود.‏

درجۀ دوّم ‏زهدِ خاصه است. و آن عبارت است از اعراض از مشتهیات‏‎ ‎‏حیوانی و لذایذ شهوانی برای رسیدن به مقامات عقلانی و مدارج انسانی. و این‏‎ ‎‏درجه، از علم و ایمانِ به بعض مراتب عالیه از عالمِ آخرت پیدا شود که به واسطۀ‏‎ ‎‏آن علم و ایمان، مشتهیات حیوانی و لذّات جسمانی در نظر، محقَّر و کوچک‏‎ ‎‏شود، و این مبدا اعراض و منشا انصراف نفس از آنها شود.‏

‏و لذّات عقلیّه روحانیّه و ادراکات مرسلۀ مجرده، گرچه مورد اعتناء فلاسفه‏‎ ‎‏و اعاظم از ارباب علم و دانش همیشه بوده و فیلسوف بزرگ عظیم الشان‏‎ ‎‏ارسطوطالیس، ‏‏معلم اوّل، در این باب اهمیت بسیار داده‏‎[3]‎‏، ولی این درجه نیز‏‎ ‎‏نزد اصحاب معرفت و ایقان و ارباب حقیقت و عرفان معَلَّل است. و چون این‏‎ ‎‏اعراض برای لذّت است ـ گرچه لذّت روحانی ـ، قدم نفسانی در کار است و آن‏‎ ‎‏زهد حقیقی نیست، بلکه ترک شهوت و لذّت است برای شهوت و لذّت.‏

درجۀ سوّم‏ زهدِ اخصِّ خواص است. و آن عبارت است از اعراض لذّات‏‎ ‎‏روحانی و ترک مشتهیات عقلانی برای رسیدن به مشاهده جمال جمیل الهی و‏‎ ‎‏وصول به حقایق معارف ربّانی. و این اوّل مقامات اولیاء و محبیّن است و از‏‎ ‎‏مراتب عالیه زهد است، پس زهد حقیقی صاحب این مقام را به حسب اوّل‏‎ ‎‏مرتبه، حاصل شود. و زهدِ حقیقی عبارت است از ترک غیر خدا برای خدا.‏

‏و پس از این مقام، اوّل مراتب فنا برای سالک دست دهد که آن عبارت است‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 296

‏از فنای از لذّات و عدم التفات به آن. و پس از این، مقامات دیگر اولیاء است که‏‎ ‎‏مقام را گنجایش ذکر آن نیست، و ما در این مقام اکتفا می کنیم به ذکر همین سه‏‎ ‎‏درجه که از امّهات درجات است.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 297

  • )) عیون اخبارالرِّضا ـ علیه السلام ـ یکی از منابع حدیثی امامیّه بوده، و از تالیفات شیخ المحدِّثین محمّد بن علیّ بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق (متوفّای سال 381 هجری قمری) است. وی این اثر ارزشمند را در احوال و احادیث امام علیّ بن موسی الرِّضا ـ علیهما السلام ـ در 139 باب تحریر و تنظیم کرده، و آنرا به وزیر دانشمند صاحب بن عبّاد دیلمی اهداء نموده است. (الذریعة، شیخ آغا بزرگ طهرانی(ره)، ج 15، ص 375).
  • )) متن خبر چنین است: عن الصّادق ـ علیه السلام ـ «انّه سُئِلَ عن الزّاهد فی الدُّنیا؟ قالَ: الَّذِی یَترُکُ  حَلالَها مَخافَةَ حِسابِهِ، وَ یَترُکُ حَرامَها مَخافَةَ عِقابِهِ».(وسائل الشیعة، ج 16، ص 16، باب 62 از ابواب جهاد النفس، ح 16؛ عیون اخبارالرّضا علیه السلام، شیخ صدوق(ره)، ج 1، ص 243، ح 81).
  • )) اُثُولوجیا (چاپ شده در فلوطین عند العرب)، ص 56، میمر 4 و ص 84، میمر 7.