مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد هیجدهم در «تواضع» است و ضدِّ آن «کبر» است
فصل پنجم در شمّه [ای] از احادیث شریفه در این باب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم در شمّه [ای] از احادیث شریفه در این باب

‏در ‏‏کافی ‏‏شریف، سند به حضرت ‏‏صادق ‏‏ـ سلام الله علیه ـ رساند که فرمود:‏‎ ‎‏«در آن چیزهائی که خدای ـ عزَّوجلَّ ـ به ‏‏داود‏‏ وحی فرستاد، این بود که: ای ‏‏داود!‏‎ ‎‏چنانچه نزدیکترین مردم به خدا متواضعان هستند، همین طور دورترین مردم به‏‎ ‎‏او متکبّرانند».‏‎[1]‎

‏این حدیث شریف، برای اهل یقظه و اصحاب معرفت کفایت می کند.‏‎ ‎‏تقرّب به حق تعالی سرچشمۀ همه سعادات است، و دوری از آن ساحتِ مقدّس‏‎ ‎‏مایه همه شقاوتها است. آنان که خداخواه و خداطلبند و خود را از جنود خدا‏‎ ‎‏محسوب می دارند و اهل علم می دانند، و آنان که برای تقرّب به حق تعالی به‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 346

‏مناسک و عبادات قیام می کنند، باید از خود مراقبت کامل کنند؛ که نتیجه مطلوبه‏‎ ‎‏حاصل نشود مگر به اتصاف به تواضع و اجتناب از تکبّر.‏

‏ما با آنان که علم و عمل را برای دنیا طلب می کنند، اکنون حرفی نداریم ـ‏‎ ‎‏حساب آنان با خدای جبّار است ـ ، لکن آنهائی که مدَّعی آن هستند که خداطلب‏‎ ‎‏و حق جو هستند، باید از این حدیث حساب کار خود را بکنند. و آن گاه این‏‎ ‎‏حدیث محک باشد از برای آنان که نفس امّاره را به آن امتحان کنند؛ اگر باز در دل‏‎ ‎‏تکبّر دارند و در عمل متکبّر هستند، بفهمند اعمالشان و علومشان نیز برای خدا‏‎ ‎‏نیست، بلکه برای نفس امّاره است؛ زیرا که اگر برای تقرّب به خدا بود، باید به‏‎ ‎‏تواضع متّصف شوند که از همه چیز، انسان را به خدا نزدیکتر می کند.‏

‏و در ‏‏کافی‏‏ شریف نقل کند که: «‏‏عیسی بن مریم‏‏ به حَواریّین گفت: من حاجتی‏‎ ‎‏به شماها دارم آن را برآورید. گفتند: حاجتت روا است ای روح الله ! پس‏‎ ‎‏برخواست و پاهای آنها را شست و شو داد. گفتند: ما سزاوارتر بودیم در این کار‏‎ ‎‏از تو. فرمود: سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به خلق، عالِم است. و من برای‏‎ ‎‏شما این گونه تواضع کردم که شما نیز برای مردم بعد از من این گونه تواضع‏‎ ‎‏کنید. و آن گاه ‏‏عیسی ‏‏گفت: به تواضع تعمیر می شود حکمت، نه به تکبُّر. چنان که‏‎ ‎‏در زمینِ نرم زراعت می روید، نه در کوهستان».‏‎[2]‎


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 347

‏ذکر احوال رجالِ بزرگ و اولیاء و انبیاء که در ‏‏قرآن کریم ‏‏و احادیث شریفه‏‎ ‎‏وارد شده، برای تاریخ گوئی نیست، بلکه برای تکمیل بشر است که از حالات‏‎ ‎‏بزرگان عالَم عبرت گیرند و خود را به صفات کریمه آنان و اخلاق فاضله ایشان،‏‎ ‎‏متّصف کنند.‏

‏و این حدیث شریف را، خصوص علماء و بزرگان بیشتر باید مورد نظر‏‎ ‎‏قرار دهند، و از علماء بالله و رجال دین دستور اخلاقی و دینی اتّخاذ کنند، و‏‎ ‎‏شیوه بزرگان را با زیردستان و متعلّمان یاد گیرند، و خود را به این اخلاق بزرگ‏‎ ‎‏الهی موصوف کنند، و تفکّر کنند در این که ‏‏عیسی مسیح ‏‏شست و شوی پای‏‎ ‎‏حواریِّین را حاجت خود می دانست و خود را نیازمند به آن می دانست، و این‏‎ ‎‏غایت تذلُّل و تواضع است.‏

‏و این که فرمود: «سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به مردم، علماء‏‎ ‎‏هستند» برای آن است که تواضع ثمرۀ علم بالله و علم به نفس است. و این در‏‎ ‎‏علماء باید حاصل شود.‏

‏آن عالمی که به صفت تواضع موصوف نباشد و از مردم چشم داشتِ کُرنش‏‎ ‎‏و تواضع داشته باشد، عالِم نیست، و آن انبار مفاهیم رجز شیطانی است. اگر با‏‎ ‎‏این مفاهیم سعادت و سلامت حاصل می شد، ابلیس نیز باید سعید باشد. علمی‏‎ ‎‏که خاصیت خود را از دست بدهد، حجاب غلیظی است که رهائی از آن، از همه‏‎ ‎‏چیز مشکل تر است.‏

‏و این که فرمود: «به تواضع آبادان می شود حکمت» یا مقصود آن است که تا‏‎ ‎‏در قلب تواضع نباشد، تخم حکمت در آن سبز نمی کند و رشد نمی نماید ـ چنان‏‎ ‎‏که تا زمین نرم سهل نباشد، نبات در آن سبز و رشد نمی کند ـ ، و یا آن که مقصود‏‎ ‎‏آن است ‏‏[‏‏ که‏‏]‏‏ تا تواضع در علماء نباشد، نمی توانند تخم حکمت را در قلوب‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 348

‏مردم بکارند و رشد دهند. پس با تواضع باید دلهای سخت را نرم کنند، پس‏‎ ‎‏بذرافشانی کنند و نتیجه بگیرند. و این هر دو مطلب درست است، هم دستور‏‎ ‎‏اصلاح نفس است و هم دستور اصلاح غیر است.‏

‏پس آنان که به مسند ارشاد خلق نشستند و خود را راهنمای طریق سعادت‏‎ ‎‏معرّفی می کنند، باید با این صفتِ شریف خلق را دعوت کنند، و سیره انبیاء و‏‎ ‎‏اولیاء ـ علیهم السلام ـ را در نظر داشته باشند که با آن همه مقامات، چطور سلوک‏‎ ‎‏با خلق خدا می کردند، و دلهای آنها را با چه اخلاق کریمه نرم و خاضع می کردند!‏

‏تا نورانیّت و صفا و محبّت و تواضع در قلب عالِم و مرشد نباشد، نمی تواند‏‎ ‎‏به ارشاد خلق و تعلیم مردم قیام کند، و نمی تواند تخم معارف و حِکَم را در‏‎ ‎‏قلوب مردم بنشاند.‏

‏و در ‏‏کافی ‏‏از حضرت ‏‏صادق ‏‏ـ علیه السلام ـ نقل کند که فرمود: «طلب کنید‏‎ ‎‏علم را، و زینت پیدا کنید با علم به بردباری و وقار، و تواضع کنید برای کسی که‏‎ ‎‏به او علم می آموزید و از او علم می آموزید، و نباشید علماء جبّار که باطلتان‏‎ ‎‏حقِّتان را از بین ببرَد».‏‎[3]‎

‏آری، با اخلاق ناهنجار و صفات ذمیمه، حق نیز از میان می رود. و اگر عالِم‏‎ ‎‏جبّار و متکبّر شد، خاصیت علمش باطل می شود، و این بزرگتر خیانت است به‏‎ ‎‏علم و معارف که مردم را از حق و حقیقت منصرف می کند. و چون عالم، به‏‎ ‎‏وظیفه علم ـ که اخلاق حسنه است ـ رفتار نکرد، دین و علم از نظر مردم می افتد،‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 349

‏و عقیده مردم سست می شود، و دلها از علماء حق هم منصرف می شود، و این‏‎ ‎‏یکی از بزرگترین ضربتهائی است که به پیکر دیانت و حقیقت از دست علماء‏‎ ‎‏وظیفه نشناس  می خورد که کمتر چیزی می تواند این طور موثر باشد.‏

‏یک اخلاق ناهنجار از یک عالِم و یک عمل خلاف از یک نفر طلبه، آن‏‎ ‎‏قدری که کمک کاری می کند در فساد اخلاق و اعمال مردم، کمتر چیزی می تواند‏‎ ‎‏آن قدر کمک کند. پس اینان باید خیلی از خود مواظبت کنند که علاوه بر آن که‏‎ ‎‏عهده دار سعادت خود هستند، عهده دار سعادت مردم نیز هستند، و فساد و‏‎ ‎‏زشتی اینان با دیگران خیلی فرق دارد و حجّت بر آنها تمامتر است.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 350

  • )) متن این حدیث شریف، چنین است:«فِیمَا اوحَی الله ُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ الی داوُدَ ـ عَلَیهِ السَّلامُ ـ : یا داوُدُ کَما انَّ اقرَبَ النّاسِ مِنَ الله ِ المُتَواضِعُونَ، کَذلِکَ ابعَدُ النّاسِ مِنَ الله ِ المُتَکَبِّرُونَ». (اُصول کافی، ج 2، ص 101، باب التواضع، ح 11).
  • )) متن حدیث، این است:«قالَ عِیسی بنُ مَریَمَ ـ عَلَیهِ السَّلامُ ـ : یا مَعشَرَ الحَواریِّینَ لِی الَیکُم حاجَةٌ اقضُوها لِی. قالُوا: قُضِیَت حاجَتُکَ یا رُوحَ الله ِ، فَقامَ فَغَسَّلَ اقدامَهُم. فَقالُوا: کُنّا نَحنُ احَقَّ بِهذا یا رُوحَ الله ِ.فَقالَ: انَّ احَقَّ النّاسِ بِالخِدمَةِ العالِمُ. انَّما تَواضَعتُ هکَذا لِکَیما تَتَواضَعُوا بَعدِی فِی النّاسِ کَتَواضُعِی لَکُم. ثُمَّ قالَ عِیسی ـ عَلَیهِ السَّلامُ ـ : بِالتَّواضُعِ تُعمَرُ الحِکمَةُ لا بِالتَّکَبُّرِ، وَ کَذلِکَ فِی السَّهلِ یَنبُتُ الزَّرعُ لا فِی الجَبَلِ». (اُصول کافی، ج 1، ص 29، کتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح 6).
  • )) متن فرمایش امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین است:«اُطلُبُوا العِلمَ وَ تَزَیَّنُوا مَعَهُ بِالحِلمِ وَ الوَقارِ، وَ تَواضَعُوا لِمَن تُعَلِّمُونَهُ العِلمَ، وَتواضَعُوا لِمَن طَلَبتُم مِنهُ  العِلمَ، وَ لا تَکُونُوا عُلَماءَ جَبّارِینَ، فَیَذهَبَ باطِلُکُم بِحَقِّکُم». اُصول کافی، ج 1، ص 28، کتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح 1.