مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد بیستم در «حلم» است و ضد آن که «سَفَه» است
فصل دوّم [در بیان ثمرات قوّۀ غضبیّه]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل دوّم [در بیان ثمرات قوّۀ غضبیّه]

‏بدان که قوّه غضبیّه اگر در تحت تصرف عقل و شرع تربیت شود، یکی از‏‎ ‎‏بزرگترین نعتمهای الهی و بالاترین کمک کارها به راه سعادت است، و با قوّه‏‎ ‎‏غضب حفظ نظام جهان و حفظ بقای شخص و نوع شود، و مدخلیّتی بزرگ در‏‎ ‎‏تشکیل مدینه فاضله دارد. با این قوّه شریفه انسان و حیوان حفظ بقاء خود و نوع‏‎ ‎‏خود کند، و از ناملایمات طبیعت دفاع کند، و خود را از زوال و فنا نجات دهد. و‏‎ ‎‏اگر این قوّه در انسان نبود، از بسیاری از کمالات و ترقّیات باز می ماند و حفظ‏‎ ‎‏نظام عائله نمی کرد و از مدینه فاضله مدافعه و ذبّ نمی نمود.‏

‏حکماء و دانشمندان برای خروج از حدّ نقص و تفریط آن، دستوراتی داده‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 368

‏و خود برای تهییج آن به کارهائی فوق العاده اقدام می کردند؛ چنانچه از بعضی‏‎ ‎‏معروف است که برای خروج از تفریط آن، در مواقع خوفناک می رفت و نفس را‏‎ ‎‏در مخاطرات می انداخت، و در موقع تلاطم کشتی سوار آن می شد تا آن که‏‎ ‎‏خوف و سستی را از نفس دور کند‏‎[1]‎‏. گرچه این نحو معالجات، زیادروی و‏‎ ‎‏افراط است، لکن اصل علاج برای بیدار کردن قوّه غضب در صورت سستی و‏‎ ‎‏فتور آن لازم است؛ زیرا که از سستی آن خلل عظیم بر نظام جمعیّت و حکومت‏‎ ‎‏مدینه فاضله لازم آید، و خطرهای بزرگ بر زندگانی فردی و اجتماعی رخ دهد،‏‎ ‎‏و عیبهای بزرگ مترتّب بر خمودی این قوّه شریفه شود؛ از قبیل ضعف و سستی‏‎ ‎‏و تنبلی، طمع و کم صبری و قلّت ثبات و فرار از جنگ و فرو نشستن از اقدام در‏‎ ‎‏موقع ضرورت، و ترک نمودن امر به معروف و نهی از منکر، و تن در دادن به‏‎ ‎‏ننگ و عار و ذلّت و مسکنت.‏

‏خداوند عالم این قوّه شریفه را در انسان، عبث و بیهوده خلق نفرموده، آن را‏‎ ‎‏سرمایه سعادت دنیا و سرافرازی و بزرگی قرار داده، و سرچشمۀ سعادتهای آن‏‎ ‎‏جهان مقرّر داشته.‏

‏فرو نشستن از اقدام، و سستی نمودن از امر به معروف و نهی از منکر، و‏‎ ‎‏جلوگیری ننمودن از ظلم ستمکاران، حلم نیست، بلکه خمود است که یکی از‏‎ ‎‏ملکات رذیله و صفات ناهنجار است.‏

‏خدای تعالی در آیات شریفه قرآنیّه از مومنین به ‏‏«‏اشِدَّاءُ عَلَی الکُفَّارِ‎ ‎رُحَمَاءُ بَینَهُم‏»‏‎[2]‎‏ تعبیر فرموده، و مجاهدین و شجاعان در معرکه جنگها را بر‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 369

‏بازنشستگان و خمودان تفضیل داده، و درجات آنها را در پیشگاه عظمت خود‏‎ ‎‏بزرگ شمرده‏‎[3]‎‏، و از پافشاری در میدان جنگها قدر دانی فرموده، و آنها را به‏‎ ‎‏اقدام در معرکه ها و پیشرفت در جنگها تحریص و ترغیب فرموده‏‎[4]‎‏؛ و تمام اینها‏‎ ‎‏در سایه قوّه شریفه غضب انجام گیرد، و با خمودی و سستی آن، انسان از تمام‏‎ ‎‏این فضایل محروم شود، و به ذلّت و خواری و پستی و اسارت تن در دهد، و از‏‎ ‎‏انجام وظایف انسانی و دینی باز نشیند. از این جهت، اگر در کسی این قوه خامد‏‎ ‎‏و خاموش باشد، باید به معالجه آن پردازد و علاج علمی و عملی آن کند تا نفس‏‎ ‎‏در حال اعتدال درآید.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 370

  • )) تهذیب الاخلاق، ابن مَسکویه، ص 173.
  • )) مومنان نسبت به کُفّار، سخت و نسبت به خودشان، مهربانند.  (فتح / 29).
  • )) اشاره است به آیۀ 95 سوره نساء.
  • )) اشاره است به آیات: 65 سوره انفال، 38 سوره توبه و 83 سوره نساء.