تبیین علمی انقلاب اسلامی

انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی با فاصله گرفتن از دو شیوۀ مرسوم و مشهور در هنگام ظهور خود، یعنی‏‎ ‎‏سرمایه داری و عقاید مارکسیستی و با طرح شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را بر اساس آرمانها و عقاید اسلامی به عنوان راه مستقل بنیان نهاده است، و در نتیجه به‏‎ ‎‏دنبال ابهام زدایی از هویت اسلامی و از منظر آن در پی وحدت ملتهای مسلمان است.

عناوین مطالب مقالات

مفهوم و مصداق تروریسم در اسناد و معاهدات بین المللی و دیدگاه امام خمینی رحمه الله

مفهوم و مصداق تروریسم در اسناد و معاهدات بین المللی و دیدگاه امام خمینی رحمه الله

تروریسم توسل به خشونت و ابزار و شیوه های رعب آور برای رسیدن به اهداف و اغراض خاص سیاسی و فکری است که معمولاً اهداف و اغراض شیطانی با ویژگی طغیانگری است.‏ ‏‏در دیدگاه امام خمینی رحمه الله اسلام با تروریسم مخالف است و مبارزات رهایی بخش ملت ها مبارزات مشروعی است که هرگز از مصادیق تروریسم نمی باشد.

افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای  مروری بر ساختارهای تفکری خشونت و افراطی گری

افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای مروری بر ساختارهای تفکری خشونت و افراطی گری

امروز جهان اسلام دستخوش یکپارچه نا امنی و نا آرامی و آتش فتنه و اختلاف میان گروه ها و طوایف مختلف فکری و عقیدتی شده و بدتر آنکه این خشونت ها به صورت تئوریزه و چارچوب مند و در قالب یک منظومه فکری و اعتقادی به دنیا عرضه شده است. مروری بر عملکرد گروهک های تروریستی در مناطق تحت فعالیت و نفوذشان روشن می کند که همه این گروهک ها از یک ساختار واحد فرقه ای تبعیت می کنند و تنها با تکیه بر عنوان اسلام، اقدامات تروریستی و خشونت ها و قساوت های عجیب و غریب خود را توجیه نموده اند.

نقش زن در پرورش و تربیت نسلها

نقش زن در پرورش و تربیت نسلها

حضرت امام خمینی (قدس سره)، یکی از بارزترین و بزرگترین رهبران به شمار می رود، که توانست با حرف و عمل جوامع بشری و اسلامی را به سوی قلّه پیروزی، عزت و افتخار هدایت کند، او می فرماید: زن که نیمی از جامعه را تشکیل می دهد باید شخصیت خود را حفظ بکند، و از آن (شخصیت) یک انسان تلاشگر و کوشا بسازد.

«زن و عرفان» حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله  علیها ـ مظهر انسان کامل

«زن و عرفان» حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ مظهر انسان کامل

انسان موجود متحرک است از مرتبۀ طبیعت تا مرتبۀ غیب، تا فنا بر الوهیت؛ برای صدیقۀ طاهره این مسائل، این معانی حاصل است، از مرتبۀ طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است، حرکت معنوی، با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله (ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است.

نقش زنان در دفاع از مملکت و انقلاب اسلامی از دیدگاه و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی(ره)

نقش زنان در دفاع از مملکت و انقلاب اسلامی از دیدگاه و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی(ره)

حضرت امام(ره) در هر شرایطی که با بانوان ملاقاتی داشت و یا در مورد آنها سخن می گفتند، زیباترین و شیواترین کلمات را برای آنها به کار می برد. ایشان شایسته ترین احترامات را در شأن مقام زن دانسته و در هر موقعیتی آن را یادآور می شدند؛ بخصوص زنان ایران را که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، در برنامه های سازندگی پس از پیروزی و در دوران دفاع مقدس نقش فعالی داشتند، به نیکوترین وجه می ستایند و برای آنها احترام فوق العاده قائل است.

تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی(ره)

تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی(ره)

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، امیدهای از دست رفته را بازگرداند و با به ثمر رساندن انقلاب و پیروزی حقیقی، موجب شد که جوامع عربی و اسلامی، به منظور بهره گیری از درسها، روشها و علل موفقیت انقلاب، با رغبت و علاقه بسیار، به سوی آن روی آورند.

تبیین علمی انقلاب اسلامی

تبیین علمی انقلاب اسلامی

انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی با فاصله گرفتن از دو شیوۀ مرسوم و مشهور در هنگام ظهور خود، یعنی‏‎ ‎‏سرمایه داری و عقاید مارکسیستی و با طرح شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را بر اساس آرمانها و عقاید اسلامی به عنوان راه مستقل بنیان نهاده است، و در نتیجه به‏‎ ‎‏دنبال ابهام زدایی از هویت اسلامی و از منظر آن در پی وحدت ملتهای مسلمان است.

امام خمینی(س) و ادبیات عرفانی

امام خمینی(س) و ادبیات عرفانی

عرفان امام، عرفان حقیقی است. عرفان مسلکی و تصوف نیست. عرفان صومعه و دیر، گوشه گیری و بی اعتنایی محض به دنیا نیست، امام غریبی است تنها در غربت آباد خاک که گاه بر حسب وظیفه ی «اولیای ظاهر» و در حد طاقت و ظرفیت مردم عصر ش جلوه ای کرده است.

انقلاب 79 ـ 1977: چالشی بر تئوری اجتماعی

انقلاب 79 ـ 1977: چالشی بر تئوری اجتماعی

تحول گسترده ای که در 1978 تمام ایران را فرا گرفت، تقریباً تمام ناظران را از ژورنالیستها و دیپلماتها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و نظریه‏پردازان تغییرات اجتماعی جهان سوم به تحیر افکند. با خروج شاه از کشور در ژانویه 1979 و ورود امام خمینی به ایران، وقایع‏ نگاری اوضاع و احوال آغاز شد و مجموعه ای از آثار و نوشته ها به رشته تحریر در آمد.

سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی

سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی

بر آگاهان به تاریخچۀ نهضت امام خمینی پوشیده نیست که بنیادی ترین اصول اندیشه و آراء سیاسی امام خمینی را سه اصل «تفکیک ناپذیری دین از سیاست»، «وجوب تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی» و «اصل ولایت فقیه به عنوان تنها وجه مشروعیتِ حکومت در عصر غیبت» تشکیل می دهند. نهضت امام در تمامی اجزاء و ادوار خویش بر این سه اصل استوار بوده است. تلاش امام خمینی برای احیاء و تحقق اصول مذکور به قیام سالهای 41 و 42 منحصر نمی شود. نخستین تألیف سیاسی امام، کتاب کشف الاسرار که به سال 1322 هـ.ش نگارش یافته، و نخستین بیانیۀ سیاسی آن حضرت (1323 هـ. ش) انعکاسی است آشکار از اعتقاد و توجه به همین اصول.

شرح دریا

شرح دریا

یاد خوش آن روزهای شور و حماسه بخیر. هر سال که سرودهای تاریخی و انقلابی دوران فجر انقلاب را بمناسبت سالگرد پیروزی خون بر شمشیر می شنوم، در نظرم انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین قد می کشد، از شور و غوغایی که امام در همه عالم انداخته بود، از جسارت فریادی که از او آموختیم، از شکست تمام ابهت آمریکا در ذهن و زبان ملت قهرمان و آزادیخواه ایران، از درسهای روشن و دریایی که آن معلم بیداری و قیام به همه یاد می داد، از جرأت شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شاه که از مکتب امام آموختیم.

مفهوم زن نمونه در غزلیات و نامه های عرفانی ـ فلسفی امام خمینی(ره)

مفهوم زن نمونه در غزلیات و نامه های عرفانی ـ فلسفی امام خمینی(ره)

اسلام می خواهد که زن و مرد رشد پیدا کنند و پیشرفت کنند. اسلام زن را از آنچه که در زمان جاهلیت بود، (نادانی، در زمان پیش از اسلام) رهانید. اسلام به زن تا آن اندازه خدمت کرده است که خدا عالم است که نسبت به مرد اینقدر خدمت نکرده است.

قدرت انقلابی زنان ایران، حقیقتی بزرگ و پنهان برای غرب

قدرت انقلابی زنان ایران، حقیقتی بزرگ و پنهان برای غرب

جنگ رسانه های گروهی وابسته به غرب قدرتمند، علیه انقلاب ایران و امام خمینی(س) نبود، این جنگ برای یک کشور خاصی، در این میان «ایران» و حتی آیت اللهی به نام «خمینی»، هدایت نشد و نمی شود، بلکه در جهت تمدنی است که دوباره راه و مسیر گمشدۀ خود را هویت تاریخی خود را و توانِ اخلاقی، اجتماعی و معنوی واقعی خود را باز یافته است.

صـدور انـقـلاب؛ مواضـع پیرامون آن و سـیرۀ  امام خمینی

صـدور انـقـلاب؛ مواضـع پیرامون آن و سـیرۀ امام خمینی

همانطوری که پیدایش اصل انقلاب اسلامی با هدایت فکری بود؛ دوام آن نیز با تداوم دعوت فرهنگی خواهد بود؛ و چنانچه بیداری مردم مسلمان ایران با رهبری دینی آغاز شد؛ نهضت مردم خارج از این مرز و بوم نیز با هدایت مذهبی انجام پذیر است؛ و این همان صدور انقلاب اسلامی به خارج از کشورمان می باشد.

صفحه 1 از 101 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >