ذکر خاطراتی از آیت الله حاج سید احمد فهری

مرگ پایان زندگی بیشتر افراد بشر است و با پایان یافتن دوران عمر، چراغ زندگی شان نیز خاموش می شود، در این میان، افراد انگشت شماری هستند که پایان عمرشان آغاز زندگی معنوی آنان است. اگر صاحب ترجمه عزیز را از آن ردیف بشماریم راه دوری نرفته ایم؛ مخصوصاً با توجّه به اینکه شاید افرادی به خاطر داشته باشند که اولین جرقه انقلاب اسلامی از اولین مجلس فاتحه ای بود که برای ایشان منعقد گردید و در توالی آن مجالس بود که پرده از روی جنایات حکومت وقت برداشته شد و از همین رهگذر بود که حضرت امام خمینی (قدِّّس سرّه) وفات فرزند عزیز خود را از «الطاف خفیه الهی» شمردند و مردم آگاه ایران به اعتراض و قیام علیه رژیم برخاستند و هر روز شعله انقلاب افروخته تر می شد تا آنکه بحمدالله و المنة انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

عناوین مطالب مقالات

پای ثابت محفل شعری حسینیه  امام خمینی

پای ثابت محفل شعری حسینیه امام خمینی

آقای حمید انقلاب، در میان ما نیست. اما هنوز صدای شعرخوانی او که سال گذشته، حول وحوش همین روزها در حسینیه ی امام خمینی خواند، در گوش اهل هنر و سیاست پیچیده است

صفحه 1 از 92 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >