مجله کودک 19 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 19 صفحه 14

روزهای آفتابی مردم یک صدا فریاد زدند: مرگ بر شاه هر چند که شاه باز هم مرگ حتمی خود را باور نکرد! ما همه سربازیم توییم خمینی گوش به فرمان توییم خمینی امام فرمانده­ای بود که هزاران کیلومتر دورتر از سربازانش در اتاقی محقر، آنان را هدایت می­کرد. امام قلبی بود که در سینۀ میلیونها ایرانی می­تپید. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد سیزده آبان 1357 سالروز تبعید امام به ترکیه بود. دانشجویان و دانش­آموزان در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند و علیه حکومت شعار می­دادند. با هجوم ناگهانی نیروهای مسلح 65 نفر شهید و صدها نفر زخمی شدند. دولت نظامی پس از کشتار 13 آبان، شاه درمانده و وحشت زده «شریف امامی» و دولت آشتی و پوست میش! را کنار گذاشت و ارتشبد «ازهاری» را به عنوان وزیر دولت نظامی معرفی کرد. با روی کار آمدن ازهاری ساعات منع عبور و مرور (حکومت نظامی) افزایش یافت. از ساعت 9 شب به بعد هیچ غیرنظامی حق رفت و آمد در کوچه­ها و خیابانها را نداشت. مردم به پشت بامها رفتند و در تاریکی شب فریاد الله اکبر سر دادند. نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این سلطنت پرفریب الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماموران سرتا پا مسلح ازهاری گیج و درمانده شده بودند! فردای آن روز ازهاری در مجلس گفت: «این سر و صداها نوار است!» با این حرف مردم به خیابانها ریختند و شعار دادند: ازهاری بیچاره، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره! آب در 100 درجه به جوش می­آید. در صفر درجه یخ می­زند. لیوانی که پر است فقط با یک قطرۀ اضافه سرریز می­شود. اگر فشار بخار آب در ظرف زیاد شود، در ظرف را به طرف بیرون پرتاب می­کند و... اشتباه نکنید! این صفحه صفحۀ علمی نیست، همان صفحۀ فرهنگی است و همۀ ما آنچه را که گفته شد به خوبی می­دانیم. اما به نظر می­رسد محمدرضا شاه پهلوی در درس و مشق چندان موفق نبوده چرا؟ چون اگر می­دانست که تحمل و صبر مردم از ظلم و بیداد حدی دارد، باور می­کرد که روزی به نقطۀ جوش خواهد رسید و دیر یا زود به خیابانها سرازیر خواهند شد. محمد رضا شاه حتی پس از تظاهرات میلیونی مردم باز هم باور نمی­کرد که کار سلطنت به پایان رسیده است. فکر می­کرد با تبعید امام به دهکدۀ کوچک نوفل لوشاتو در فرانسـه، او را برای همیشه از مردمی که عاشقانه دوستش دارند جدا خواهد کرد. اما نوفل لوشاتو به مرکز هدایت فعالیتهای انقلابی مردم ایران تبدیل شد. دولت آشتی ملی محمدرضا پهلوی فکر می­کرد اگر نخست وزیر را عوض کند و آب و رنگ تازه­ای به دستگاه حکومتی خود بدهد مردم به خانه­هایشان بر می­گردند. تظاهرات تمام می­شود و اوضاع رو به راه می­شود! پس «شریف امامی» این گرگ زیرک و کهنه­کار را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. شریف امامی دولت خود را دولت آشتی ملی نام گذاشت. با مردم همدردی کرد و برای جلب اعتماد آنها قمارخانه­ها را تعطیل اعلام کرد. عده­ای از سرمایه­داران را به زندان انداخت و چون گرگی در لباس میش ظاهر شد. مرگ بر شاه دوشنبه 13 شهریور سال 57 همزمان با روز عید فطر بود. پس از پایان نماز عید فطر که به امامت آیت الله مفتح در تپه­های قیطریه برپا شده بود، تظاهرات عظیمی به راه افتاد و برای اولین بار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 19صفحه 14