مجله نوجوان 32 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 32 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم سالروز بازگشت پیروزمندانه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی باد.نوجوانان دوست صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین اعلاء ، محسن وطنی دبیر تحریریه : زهراسادات موسوی محسنی مدیر هنری : حامد قاموس مقدم سرویس عکس : لیلا بیگلری - سارا قاموس مقدم گروه هنری : سالومه مسافر - شهاب شفیعی مقدم - امیر اکبر مدیر اجرایی : اشکان قمیشی حروفچینی : سپیده اسلامی نشانی : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - نرسیده خیابان روانمهر - بن بست ذکاء - دفتر مجله دوست نوجوانان تلفکس : 66965096 تلفن دفتر هنری : 88367928 نشانی پست الکترونیک : doost_nojavan@hotmail.com لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج توزیع : فرخ فیاض امورمشترکین : محمدرضا اصغری فکس : 667122116 3 درسایه سار نخل ولایت به جای سرمقاله 4 تصمیمی سوار بر بالهای باد! داستان 6 دردسرهای همراه بردن همراه طنز 7 بار نمک داستان 8 خِپبا طنز 10 یاد دوست 12 باغ آرزوها داستان دنباله دار 14 اندر حکایت گیم اُوِریان... نوایر الحکایات 15 سوژه طلایی ادبیات روسیه 23 شعر 24 نبرد رخش با شیر قصه های کهن 26 سراب چیست؟ علمی 27 سخنرانی بین زمین و آسمان تجربه 28 دقت کنید حتی شما حواس پرت ها! 29 هردو سیم برق دارد کارآگاه آق مهندس 30 با سینما بیگانه شده ام ورزشی 32 طنز 34 اَینَ الرَّجبیّون آسمانی ها تلفن : 66706833

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 32صفحه 2