مجله نوجوان 54 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 54 صفحه 21

نقاشی های اجدادی ! قدیمی تراین اثار نقاشی کشف شده از انسان به حدود سی هزرا سال قبل بر می گردد.این اثار نقاشی بیشتر در کشروهای فرانسه و اسپانیا یافت شده اند و شامل تصاویر حیواناتی چون گاو کوهاندار ، گاو وحشی ، گوزن و اسب هستند . محل این نقاشیها در اعماق غارهای تاریک و به دور از دید یعموم بوده است .اجداد ما با این نقاشیها تیر اندازی را تمرین می کردند اما نباید به هیچ وجه تصور شود که نقاشی رد نظر اجداد عزیر ما یعنی تابلوی نشانه گیری ! د رغیر اینصورت چه دلیلی برای ترسیم استادانه این نقوش با وسایی که رنج و مشقت بسیاری را بر آنها تحمیل می کرده است وجود دارد ؟! حقیقت این است که انسان نخستین با دقت در شکل حرکات رفتار و تناسب جسمی یک جانور به شناختی جامع را حریف قدرتمند خود دست می یافت و با افرینش دوباره ان جانور در قالب تصویر بر دیوار و سقف غار گویی که بخشی از وجود ان جانور را به تسخیر در میاورد .سپس با تیر اندازی به سوی ان نه تنها بر مهارت تیر اندازی خود می افزوده بلکه از این راه از احساس پیروزی و غلبه بر شکار خیالی خود سرشار می شده لذا هنگامی که دوباره به شکار می رفته با اعتماد به نفس و مهارت بیشتری با شکار روبرو می شده است .به همین علت است که این نقاشیها برای او جادویی و اسرار امیز جلوه می کند و شاید از همین روست که انها را همچون طلسمهای جادویی دور از دسترس و در اعماق غارها نگاه می دارد.بدین ترتیب شاید بتوان گفت ابزار نقاشی برای او به همان اندازه اهمیت داشته که الات شکار و چه بسا بیشتر ! با فهمیدن این مطلب حتماً تصور می کنید زمانی که انسان غارنشینی و شکارچی گری به آن معنا را ترک گفته و یکجا نشین شده است نقاشی برایش کم اهمیت تر از قبل نمود پیدا کرده است ؟! نه ....! اینطور نیست .نقاشی در این دوره و دوره های بعد همچنان به همان قوت برای اجداد ما در درجه اعتبار و اهمیت بوده است .چنانچه در دروه های تاریخی بعدی مشاهده می کنیم که او نقشهای زیبایی بر سفالها ،ظروف و دیگر وسایل کاربرد اش طراحی می کند .نقشهایی که اغلب به طرز شگفت انگیز و استادانه ای انتزاعی و ذهنی کار می شوند و نه تنها بر زندگی گذشته اجدادمان خودنمایی کرده بلکه در زمان معاصر نیز زیبایی چشمگیری می افرینند و در اخر جالب است بدانید که با کمال حیرت اجداد ما در هنگام کشف اهن اولین بهره برداری که از این یافته خود می کنند ساختن ابزراهای نو نبوده بلکه از ان به عنوان ماده رنگی در نقاشی دیواری و ترسیم نقوش بر روی تن خود و گیسوانش استفاده می کند! وقتی نقاشیها معاینه می شوند!... تعجب نکنید ! درست خواندید ! نقاشیها را می توان معاینه کرد ! شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که نقاشی می تواند نوعی زبان برای فهمیدن درونیات انسانها بالاخص کودکان باشد .شاید تا همین چند سال قبل کسی برای شکلکها و خطوطی که بچه در نقاشی هایشان می کشند .اهمیت چندانی قایل نبود وآ نها را یک سری خطوط خام دستانه ، ابتدایی و بی ارزش تلقی می کرد.اما این در حالی است که امروزه این دیگاه صد و هشتاد درجه تغییر کرده است .به طوری که کارشناسان هنری خطوط نقاشیهای کودکان را از ناب ترین خطوط تجسمی به شمار می اورند و چرا که خطهایی که کودکان در نقاشیهایشان رسم می کنند بودن هیچ گونه حسابگری و تحلیل منطقی کشیده شده اند و مستقیماً از درون و احساسات انها سرچشمه می گیرند.براساس همین اصل روان شناسان سعی می کنند با مطالعه خطوط و رنگهایی که کودکان در نقاشیهایشان به جا می گذارند .به درونیات و یا احتمالا مشکلات روحی ور فتاری شان پی ببرند.بع هنوان مثال روان شناسان عواملی نظیر نوع رنگهای به کار برده شده و شاد بودن یا نبودن مجموعه این رنگها ، طرز ترسیم خطوط (صاف یا مستقیم و استوار بودن یا نبودن یا لرزان ، بریده بریده و سست بودن خطها )، اندازه و جایگاه عناصر تصویری نسبت به سایر عناصر دیگر در نقاشیهای کودکان را مورد بررسی قرار داده و بر طبق آنها عمیق ترین و ناگفته ترین حرفهای درون یک کودک را می شنوند و می فهمند اما همان طور که گفته شد این مسئله تنها منحصر به کودکان نمی شود و بازبان نقاشی می توان درون بزرگسالان نیز گاه نقاشیهای ناخود اگاه می کشیم که فاش کننده یک سری از درونیات ما هستند .مثلاً زمانی که به مطلبی فکر می کنیم و بی حواس روی کاغذ چیزهایی را ترسیم می کنیم ! علاوه بر این موارد و سایر موارد مشابه دیگر روان شناسان قادرند به جز اظهار نظر بر روی نقاشیهای ناخود اگاه ما با یک سری تصاویر از پیش کشیده شده نیز به اکتشاف درون بزرگسالان دست بزنند .به این ترتیب که آنها این تصاویر را که در واقع بیان کننده شکل یا مفهوم مشخصی نیستند در اختیار افراد قرار داده و از انها می خواهند تصورات و برداشت خود را از انچه که در این تصاویر مشاهده می کنند ابراز نمایند ، سپس انها این اظهارات را که در واقع بر گرفته از احساس و حالات روحی ما هستند مورد مطالعه قرار داده و در موردمان به یک سلسله نتایج روان شناسی می رسند.!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 54صفحه 21