مجله نوجوان 68 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 68 صفحه 16

محسن رخش خورشید دریاچه ها حدود 01/0 درصد از کل آبهای زمین در دریاچه ها است . یعنی اگر آب تمام دریاچه های زمین را یک جا جمع کنیم چیزی حدود 000/180 کیلومتر مربع می شود . دریاچه ها چند مشخصه دارند که آنها را از دریاها و اقیانوسها متمایز می کند ، مثلاً : الف) اگر در حفره هایی که در زمین وجود دارد ، آب جمع شود ، دریاچه ها به وجود می آید ، پس دریاچه در واقع حفره های بزرگ یا کوچکی بوده که تویش آب جمع شده . ب) دریاچه ها به دریاها و اقیانوسها و در یک کلام به آب های آزاد ، مستقیماً متصل نیست . البته ممکن است از طریق رود های بزرگ و و کوچک به آب های آزاد وصل باشد ، ولی مستقیماً متصل نیست . ج) دریاچه ها در یک سطح صاف و همتراز پدید می آیند . یعنی آبی که توی دریاچه ها جمع می شود ، جریان ندارد و ساکن است . در زیر جدولی را می بینید که بزرگترین دریاچه های دنیا و مساحت و موقعیتهایشان را نشان می دهد : دریاچۀ مساحت موقعیت جغرافیایی خزر سوپریور ویکتوریا نیانزا هورون میشیگان آرال تانگانیکا گریت بیر بایکال مالاوی 8000/371 مترمربع 350/82 مترمربع 500/69 مترمربع 600/59 مترمربع 000/58 مترمربع 000/40 مترمربع 900/32 مترمربع 800/31 مترمربع 500/30 مترمربع 600/29 مترمربع ایران ـ روسیه ـ آذربایجان ـ ترکمنستان کانادا ـ آمریکا اوگاندا ـ تانزانیا ـ کنیا کانادا ـ آمریکا آمریکا ازبکستان ـ قزاقستان کنگو ـ تانزانیا ـ مالاوی ـ موزامبیک کانادا روسیه مالاوی ـ تانزانیا ـ موزامبیک

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 68صفحه 16