مجله نوجوان 104 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 104 صفحه 16

سرمقاله نه ! اشتباه نکنید ! قصد نداریم سرمقاله بنویسیم بلکه می خواهیم دربارة سرمقاله با شما صحبت کنیم . سر مقاله یکی از انواع مقاله است و تفاوت اصلی آن با باقی مقالات این است که سر مقاله است یعنی قبل از همة مطلب می آید . سر مقاله سخن آغازین یک نشریه است و عموماً مهمترین حرف و پیام یک نشریه در سر مقالة آن آورده می شود . سر مقاله ها اغلب کوتاه است و به مسائل کلی و فراگیر می پردازد . نوشتن سرمقاله از وظایف سر دبیر است اما سر دبیر می تواند این وظیفه را به دیگران نیز محول کند . خبر علمای علم ارتباطات در تعریف خبر می گویند : «خبر اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی است . » این اعلام و بیان حتماً باید جدید باشد . خبر بعد از اینکه به دنیا آمد به سرعت می میرد و اگر سریعاً به دست مخاطب خود نرسد دیگر به هیچ دردی نمی خورد . به خاطر همین است که در زبان انگلیسی به خبر NEWS (یعنی تازه ها) می گویند . ارزشهای خبری هر اتفاقی که می افتد قابلیت این را ندارد که به خبر تبدیل شود . شنیدن هر اتفاقی برای مردم جالب نیست به همین خاطر تنها اتفاقاتی به خبر تبدیل می شوند که دارای ارزش خبری باشند . یکی از انواع ارزش های خبری این است که خبر ما را به تعجب وا دارد : یعنی اگر سگ پای کسی را گاز بگیرد ، این واقعه ارزش خبر شدن ندارد ولی اگر کسی پای سگ را گاز بگیرد ، ماجرا ارزش خبری پیدا می کند چون این ماجرا یک استثناء است و مردم از شنیدن آن تعجب می کنند . شهرت یکی دیگر از ارزش های خبری است چون اتفاقاتی که برای چهره های معروف رخ می دهد برای خیلی از مردم ارزش شنیدن دارد . باقی ارزش های خبری را می توانید در کتاب های آموزشی روزنامه نگاری مطالعه کنید از جمله مجاورت و فراوانی و . . . عناصر خبر هر خبر باید طوری تنظیم شود که همه اطلاعات لازم را به خواننده و یا شنونده بدهد . خبر هر قدر هم که کوتاه باشد نباید نقطة مبهمی در ذهن مخاطب خود به جا بگذارد . خبر برای اینکه نقطة کور نداشته باشد باید به این 6 سؤال اصلی پاسخ بگوید : 1 - چه کسی ؟ 2 - کجا ؟ 3 - چه زمانی ؟ 4 - چه اتفاقی ؟ 5 - چرا ؟ 6 - چگونه ؟ به این سؤالات عناصر خبر می گویند . به عنوان مثال جملة «مردی زخمی شد» یک خبر کامل نیست چرا که ما نمیتوانیم پاسخ تمام سؤالات بالا را در این جمله پیدا کنیم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 104صفحه 16