مجله نوجوان 161 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 161 صفحه 17

هاشمی: این نامه کجا است؛ آیا این نامه چاپ شده؛ توسلی : بله، عین این نامه هست. البته این نامه مفصل است و من قسمتی از آْن را خواندم. هاشمی: این در صحیفۀ نور و این­ها هم هست؛ توسلی : در صحیفۀ امام هست، این نامه در وعدۀ دیدارامام هست. صانعی: در دو سه جا هست. توسلی: این نامه در دو سه جا هست. شما ببینید آقای حاج حسن آقا یک مسؤولیت دارد. نگهداری ... ؛ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام مربوط به ایشان است و اگر او نخواهد امام را حفظ کند و کلمات امام را نگهداری کند خوب چه کسی باید بکند؛ حاج حسن آقا یک کسی است که هم تولیت آستانه حرم امام را دارد و هم مسؤول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام است. خوب، وقتی که نگاه می­کند و می­­بیند که کلمات اما م دارد طور دیگری معنا می ­شود. این وصیت نامۀ امام است. در بند (ل) وصیت نامه: « وصیت برادرانۀ من در این آخرین قدم­­های آخر عمر بر قوای مسلح به طور عموم آن است که ای عزیزان که به اسلام عشق می­ورزید؟ بیدار باشید و هوشیار. وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که از مقررات نظام ، عدم دخول در احزاب و گروه­ها و جبهه ­هاست. به آن عمل نمایید و قوای مسـلح چه نظامی و انتظامی و پاسـدار و بسیج و غیره اینها در هیچ حزبی و گروهی وارد نشده و خود را از بازی ­های سیاسی دور نگه دارند ، در این صورت می­توانند، قدرت نظامی خود را حفظ کنند.» امام در آنجا می­فرمایند : « به عنوان دفاع ا ز من. ارزش­های انقلاب، امام فقط به روضه­ خوانی و ســینه ­زنی نیسـت و این­ها نیست .... ارزش­های انقلاب امام به آن چیزهایی است که امام از آنها خون دل می­خورد» شما ببینید منشور روحانیت امام در سال 67 است. می­فرماید که در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر این­ها بود مقابله را آسان می­نمود، بلکه علا وه بر آن گلوله حیلۀ مقدس­نمایی و تحجر بود. گلولۀ زخم زبان و نفاق و دورویی که هزار با ر بیشتر از باروت و سـرب، جگر و جان را می­سوخـت و می­درید. عده­ای مقدس­نمای وا پس­گرا همه چیز را حرام می­دانستند . خون دلی که پدر پیرتان از این دستۀ متحجر خورده است؛ هرگز از فشارها و سختی­های دیگران نخورده است. ا مام آمد ارزش­های انقلاب را بگوید که تهمت نزنید، دروغ نگویید، ریا نکنید ...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 161صفحه 17