مجله نوجوان 226 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 226 صفحه 24

طنز دوست مریم شکرانی مراحل حالی کردن صرفه جویی ! مقدمه همان طور که می دانید صرفه جویی یکی از چیزهای خوب است . به عنوان مثال اگر نفت خیلی وقت قبل کشف شده بود و به دست انسان های اسراف کار و ضایع گذشته افتاده بود الان بزرگترین تفریح ما بوق زدن ! بود و باکلاس ترین غذایمان آب دوغ خیار ! یا گر آقای « ادیسون » زودتر به دنیا آمده بود و برق را اختراع می کرد و به دست همان انسان های اسراف کار مذکور می سپرد الان جناب عالی می بایست زیر نور چوب کبریت درس می خواندی ؟ آخر بچة داغان ! آب را برای چه هدر می دهید ؟ ! شاید در دور دست کفتری می خورد آب ؟ ! ! . . ای زهر هلاهل ! . . مگر مسابقه مشاعره است قربان آن ادبیات قوی ات نروم ؟ ! . . . کلی پول از جیب من و شما می رود که دریا دریا آب را تصفیه کنند بدهند دست جناب عالی که با آن لانة مورچه خراب کنی ؟ ! زنگ های تفریح آب بازی کنی ؟ خجالت نمی کشی ؟ ! . . . اصلاً ببینم شما مگر در کار بساز و بفروشی و این ها هستی که این همه پول توجیبی می گیری ؟ خوب بود مثل زمان قدیم کل تابستان را می فرستادندتان سرِ کار و بعد بهتان یک قران و ده شاهی حقوق می دادند ؟ ! از صبح تا شب خوابیدی لای پتو و با هزار غرغر و گریه و زاری یک کلاس شنا می روی ، این همه هم پول توجیبی می گیری ؟ ! خوب است الان پنج ساعت کلاغ پرتان بدهیم تا بفهمید تا آخر عمرتان الکی پول توجیبی تقدیمتان نمی کنند ؟ ! حتماً باید کار به جاهای باریک بکشد که شما این چیزها را بفهمید و قدر پول و منابعتان را بدانید ؟ ! دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 14 پیاپی 226 / 27 تیر 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 226صفحه 24