مجله نوجوان 230 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 230 صفحه 3

به جای سرمقاله خوش خلقی آنکه به اخلاق نکو خو گرفت / در دو جهان رتبه نیکو گرفت مومن کسی است که شادی و خوشحالی او در چهره اش نمایان و غم و غصه اش در دل او پنهان باشد . خوش خلقی گناهان را از بین می برد همان گونه که خورشید برف را آب می کند . همچنین خوش خلقی مایه عزت فرد می شود . پژوهشگران عنوان می کنند که خوش خلقی و لبخند زدن موجب می شود که 43 ماهیچه در صورت منبسط و منقبظ شود ، در نتیجه فعل و انفعالات مغز تغییر پیدا می کند و روحیه شادمانی و نشاط در ما ایجاد می شود . حتی اگر لبخند در ابتدا مصنوعی باشد ، به زودی طبیعی می شود . علاوه بر این ، لبخند مسری است و شما می توانید با یک لبخند ساده ، آن را به تمام دوستان و اطرافیان خود سرایت داده و نشاط و روحیه خوب را به آن ها هدیه دهید . در ضمن خندیدن باعث می شود که از استرس نجات پیدا کنید اگر چه خندیدن در ابتدا باعث افزایش ضربان قلب می شود ، اما به زودی به میزان قابل توجهی باعث آرامش قلب خواهد شد . پس بیایید گره از جبین بگشایید تا بتوانید از دنیا لذت ببرید . هما رنجبر دوست نوجوانان سال پنجم/ شماره 18 پیاپی 230 / 24 مرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 230صفحه 3