مجله نوجوان 144 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 144 صفحه 9

درساعت تفریح درس نخوانید به یاد دارم که امام همیشه می­گفتند که در ساعت تفریح، درس نخوانید و در ساعت درس خواندن، تفریح نکنید. هر کدام در جای خود. همچنین می­گفتند که از زمان کودکی به یاد دارند که خودشان هیچ­وقت ساعت این دو را با هم عوض نکرده­اند و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. به نقل ازعاطفه اشراقی موقع تفریح بایدتفریح کنی امام وقتی می­بینند من روزهای تعطیل مشغول هستم، می­گویند: «به جایی نمی­رسد. چون باید موقع تفریح­، تفریح کنی.» این مسأله را به پسر من جدی می­گفتند و این نقل قول از خود امام است چون در حضور من مکرر به پسر من می­گفتند: «من نه یک ساعت تفریحم را گذاشتم برای درس و نه یک ساعت وقت درسم را برای تفریح گذاشتم.» یعنی هر وقتی را برای چیز خاصی قرار می­دادم و به پسر من هم این نصیحت را می­کنند که تفریح داشته باش، اگر نداشته باشی نمی­توانی خودت را برای تحصیل آماده کنی. به نقل از زهرا مصطفوی هرچیزدرجای خود گاهی که به اتاق امام می­رفتیم با اینکه انباشته از کتاب و کاغذ و یادداشت بود، مع ذلک هر کاغذ یا یادداشتی را می­خواستند فوراً پیدا می­کردند. برای اینکه تمام آنها با نظم در جای مخصوص به خود بود. به نقل از دکتر محمود بروجردی کسی که کارش ضابطه دارد امام همیشه می­گفتند :کسی که کارهایش چهارچوب و ضابطه­ای دارد، کار بیهوده نمی­کند و در نتیجه به زن و بچه­اش هم ظلمی نمی­شود. به نقل از فاطمه طباطبائی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 144صفحه 9