مجله نوجوان 221 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 221 صفحه 4

یاس مهربان روایاتی از دختر پیامبر خدا امام: از حضرت فاطمه زهرا (علیها سلام) روایت شده که رسول خدا فرمودند: امام همچون کعبه است که باید به سویش روند، نه آنکه (منتظر باشند تا ) او به سوی آنها بیاید. دوستی اهل بیت: حضرت فاطمه علیها سلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل به من خبر می دهد که: خوشبخت، خوشبتخت تمام عیّار و حقیقی، کسی است که علی علیه السلام را، در زمان حیات من و بعد از از وفاتم، دوست بدارد. عبادت خالصانه: حضرت فاطمه علیها سلام فرمود: « هرکس عبادت خالصانه خود را به سوی پروردگار، بالا بفرستد، خداوند هم بهترین مصلحت های خود را به سوی او نازل می کند. (از جانب خداوند مصالح و خیر به او رو می آورد. » صبر و بردباری: حضرت فاطمه علیها سلام فرمود: « بهترین شما کسی است که شانه هایش برای تحمل و بردباری در مقابل رفتار نامطلوب دیگران- نرمتر باشد و نیز با همسرش به اکرام و احترام برخورد کند. » دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 9 پیاپی 221 / 23 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 221صفحه 4