مجله کودک 441 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 441 صفحه 13

ایجاب میکرد که مسافرتهای زیادی به کشورهای مختلفی چون آلمان، فرانسه ، بلژیک، سویس، هلند و... بودم و دورههای مختلفی را آموزش ببینم. همان وقتها بود که با دستگاههایی که از امواج مافوق صوت بهره میگرفتند آشنا شدم. در سال 73 شرکتی تاسیس کردیم. یکسال بعد یکی از دستگاههای شستشوگر مافوق صوت را از ایتالیا آوردیم دل و جگر آن را بیرون ریختیم و تحقیق درباره چگونگی کار این گونه دستگاهها را شروع کردیم! دو سال طول کشید تا بتوانم اولین دستگاه را سازم که بتواند به خوبی قابلیت کار کردن داشته باشد. حدود چهارده سال از آن زمان میگذرد و تمامی این مدت، زندگی من صرف ساخت چنین دستگاههایی و صرف بهبود در روند کارشان شده است. Õ از این کار پول خوبی به جیب زدهاید؟ نه اصلاً. هدفم هم این نبود. اما باید بگویم اگر از نظر مالی چنین کاری سودآوری زیادی برایم تاکنون نداشته ولی از لحاظ ارضای عشقم به کارهای مهندسی خیلی مفید بوده. در طی این مدت روزهای بدی را هم از لحاظ مالی پشت سر گذاشتهایم و بسیار پیش آمده که هزینههای این ماه را به آن ماه گره بزنیم. همچنین ساعات کاری من در هر روز خیلی زیاد بوده است حتی در روزهای جمعه. گاهی این ساعات کاری زیاد تداخلهای عجیبی هم با زندگی من پیدا میکرده است، حتی با مراسم عقد و عروسی با همسرم! Õ خانوادهتان چه کشیدهاند! و درعین حال تمام سعی خود را کردهام که از خانوادهام هم تا حد توان چیزی کم نگذارم. سعیام که این بوده... [تلفن زنگ میزند]... ببخشید، دختر کوچکم، نیکو بود و میخواست تا برایش مقوای خیلی رنگی بخرم، منظورش چند مقوا در رنگهای مختلف است، حتماً میخواهد کاردستی درست کند. یکی از ترفندهایی که امسال زدهام این است که دیگر برای دختر بزرگترم، نیلوفر، سرویس برای مدرسه نگرفتهام. همین تصمیم، شرایطی را ایجاد میکند که بتوانیم با هم صبحانه بخوریم و در حین رساندن او به مدرسه با هم صحبت کنیم و با هم باشیم. «اسکات من پرنده» یکی از معروفترین لوکوموتیوهای بخار بود که توسط شخصی به نام «گریسلی» ساخته شد. شهرت این قطار به این خاطر است که مسافت بین لندن و ادینبورگ را که 630 کیلومتر است، بدون توقف در عرض 6 ساعت طی کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 441صفحه 13