مجله کودک 441 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 441 صفحه 35

طراحی سر و چشم، آبشش و شکل دادن به بالهها را در این بخش از کار انجام میدهیم. خطهای اضافی را پاک میکنیم و خطهای اصلی را پررنگ میکنیم. با تکنیک سایه- روشن شروع به رنگآمیزی کوسه خود میکنیم. این کار بعد و برجستگی خاصی به نقاشی ما میدهد. متروی مسکو در روسیه یکی از بزرگترین خطوط حمل ونقل زیرزمینی بود که در سال 1930 میلادی ساخته شد. تزئینات و طراحی ایستگاه و کابینهای متروی مسکو در زمان خود جالب توجه بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 441صفحه 35