کتاب حج
عمره تمتع
گفتاری دربارۀ تقصیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ تقصیر

گفتاری دربارۀ تقصیر

مسأله 1 ـ‏ واجب است بعد از سعی، تقصیر نماید؛ یعنی مقداری از ناخن یا موی سر یا‏‎ ‎‏شارب یا ریش را بچیند و اولی و احوط آن است که به گرفتن ناخن اکتفا نکند، و تراشیدن‏‎ ‎‏سر تا چه رسد به ریش کفایت نمی کند.‏

مسأله 2 ـ‏ تقصیر عبادتی است که در آن نیّت با شرایطش واجب است و اگر اخلالی به‏‎ ‎‏نیّت وارد آورد احرامش باطل است مگر این که جبران کند.‏

مسأله 3 ـ‏ اگر عمداً تقصیر را ترک کند و برای حج مُحرم شود، عمره اش باطل است؛ و‏‎ ‎‏ظاهر این است که حجّش تبدیل به حج افراد می شود، و احتیاط (واجب) آن است که بعد‏‎ ‎‏از تمام کردن حجّش، عمرۀ مفرده ای به جا آورد و در سال آینده حج نماید. و اگر تقصیر را‏‎ ‎‏فراموش کند تا این که برای حج احرام ببندد، عمره اش صحیح است، و مستحب است که‏‎ ‎‏یک گوسفند فدیه بدهد، بلکه احوط (استحبابی) است.‏

مسأله 4 ـ‏ هر چیزی که به واسطۀ مُحرم شدن بر او حرام شده بود حتی زن ها، با تقصیر‏‎ ‎‏بر او حلال می شود.‏

مسأله 5 ـ‏ در عمرۀ تمتع، طواف نساء نیست و اگر به قصد رجاء و احتیاطاً طواف نساء‏‎ ‎‏را انجام دهد مانعی ندارد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 500