فصل ششم: دانشجویان در کلام امام
انتظارات امام از دانشجویان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انتظارات امام از دانشجویان

انتظارات امام از دانشجویان

‏ ‏

‏ ‏

استقبال از حکومت اسلامی

‏دانشجویان چشمشان باز است. شما مطمئن باشید اگر این مکتب را‏‎ ‎‏عرضه نمایید و حکومت اسلامی را چنانکه هست به دانشگاهها معرفی‏‎ ‎‏کنید، دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد. دانشجویان با استبداد‏‎ ‎‏مخالفند؛ با حکومتهای دست نشانده و استعماری مخالفند؛ با قلدری و‏‎ ‎‏غارت اموال عمومی مخالفند؛ با حرامخوری و دروغپردازی مخالفند. با‏‎ ‎‏اسلامی که طرز حکومت اجتماعی و تعالیم دارد، هیچ دانشگاه و‏‎ ‎‏دانشجویی مخالفت ندارد.(356)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت مذهبی در دانشگاه

‏سعی کنید در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببرید؛ تبلیغات مذهبی بکنید؛‏‎ ‎‏مسجد بسازید؛ اجتماعاً نماز بخوانید؛ تظاهر به نماز خواندن بکنید.‏‎ ‎‏وحدت مذهبی لازم است. وحدت مذهبی است که این اجتماع عظیم و‏‎ ‎‏فشرده را ایجاد می کند. اگر علاقه به استقلال ایران دارید، وحدت‏‎ ‎‏مذهبی داشته باشید.(357)‏

21 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با طرحهای استعماری

‏بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح‏‎[1]‎‏ مخالفت‏‎ ‎‏کنند؛ با آرامش و با شعارهای حساس، مخالفت دانشگاه را به ملتهای‏‎ ‎‏دنیا برسانند. بر دانشجویان ممالک خارجه است که در این امر حیاتی که‏‎ ‎‏آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته، ساکت ننشینند.(358)‏

4 / 8 / 43


کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

توجه به مکتب مترقی اسلام

‏من با کمال تأسف از وضع ایران، به شما دانشجویان داخل و خارج‏‎ ‎‏امیدوارم؛ امید روزی که کشور از لوث وجود اجانب و عمال آنها پاک شود.‏‎ ‎‏شما ای جوانان عزیز! یأس به خود راه ندهید، حق پیروز است... بر شما‏‎ ‎‏جوانان روشنفکر و دانشمند است که از اوضاع عبرت بگیرید و بر اجتماع‏‎ ‎‏خود افزایش دهید و از مخالفتهای بی اساس احتراز کنید، و مکتبهای‏‎ ‎‏بی اساس دیگران را کنار گذاشته، به مکتب مترقی اسلام روآورید، و در‏‎ ‎‏راه حق و محو باطل دست به دست هم دهید، و مردم را از اهداف پاک‏‎ ‎‏اسلام با خبر کنید، و از جنایات و خیانات عمال اجانب پرده بردارید؛ و از‏‎ ‎‏خداوند متعال استمداد کنید، «اِنَّهُ وَلِیُّ التَّوْفیق».(359)‏

4 / 7 / 55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام

‏وظیفۀ عموم مسلمانان و خصوص علمای اعلام و روشنفکران و‏‎ ‎‏دانشگاهیهای علوم قدیمه و جدیده است که برای دفاع از اسلام عزیز و‏‎ ‎‏حفظ احکام حیاتبخش آن، که ضامن استقلال و آزادی است، و از میهن‏‎ ‎‏بزرگ خود ـ که مهد بزرگان و آزادیخواهان بوده و اکنون در شرف سقوط‏‎ ‎‏است ـ از فرصت استفاده کنند و گفتنیها را بگویند و بنویسند و به گوش‏‎ ‎‏مقامات بین المللی و سایر جوامع بشری برسانند.(360)‏

21 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحصیل علم با

کمال جدّیت

‏باید چه طبقۀ جوان روحانی و چه دانشگاهی، با کمال جدیت به تحصیل‏‎ ‎‏علم، هر یک در محیط خود ادامه دهند. این زمزمۀ بسیار ناراحت کننده‏‎ ‎‏که اخیراً بین بعضی جوانان شایع شده که درس خواندن چه فایده ای‏‎ ‎‏دارد، مطلبی است انحرافی و مطمئناً یا از روی جهالت و بیخبری است و‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

‏  یا با سوءنیت و از القائات طاغوتی شیطانی است که می خواهند طلاب‏‎ ‎‏علوم دینی را از علوم اسلامی باز دارند که احکام اسلام به طاق نسیان‏‎ ‎‏سپرده شود و محو آثار دیانت به دست خودمان تحقق پیدا کند، و‏‎ ‎‏جوانان دانشگاهی ما را انگل و متکی به قشرهای استعماری بار بیاورند‏‎ ‎‏که همه کس چون همه چیز وارداتی باشد و احتیاج به اجنبی در تمام‏‎ ‎‏ابعاد و رشته های علمی هر چه بیشتر روزافزون شود؛ و این خطر بزرگی‏‎ ‎‏است که کشور را هر چه بیشتر به عقب می راند. اگر علوم اسلامی مردانی‏‎ ‎‏متخصص نداشت، تا کنون آثار دیانت محو شده بود؛ و اگر پس از این‏‎ ‎‏نداشته باشد، این سد عظیم مقابل اجانب منهدم می شود و راه برای‏‎ ‎‏استثمارگران هر چه بیشتر باز می شود و اگر دانشگاهها خالی از مردانی‏‎ ‎‏دانشمند و متخصص شوند، اجانب منفعت طلب چون سرطان در تمام‏‎ ‎‏کشور ریشه دوانده و زمام امور اقتصادی و علمی ما را در دست می گیرند‏‎ ‎‏و سرپرستی می کنند. باید جوانان با این فکر غلط استثماری مبارزه‏‎ ‎‏کنند؛ و بهترین و مؤثرترین مبارزه با اجنبی، مجهز شدن به سلاح علم‏‎ ‎‏دین و دنیاست. و خالی کردن این سنگر و دعوت به خلع این سلاح،‏‎ ‎‏خیانت به اسلام و مملکت اسلامی است.(361)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

التزام به احکام اسلام

‏باید جوانان روحانی و دانشگاهی قسمتی از وقت را صرف کنند در‏‎ ‎‏شناخت اصول اساسی اسلام که در رأس آن توحید و عدل و شناخت‏‎ ‎‏انبیای بزرگ، پایه گذاران عدالت و آزادی است، از ابراهیم خلیل تا‏‎ ‎‏رسول خاتم ـ صلی الله علیه و آله و علیهم اجمعین ـ و در شناخت طرز‏‎ ‎‏تفکر آنها از نقطۀ اقصای معنویت و توحید تا تنظیم جامعه و نوع‏‎ ‎‏حکومت و شرایط امام و اولی الامر و طبقات دیگر، از امرا و ولات و قضات‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

‏  و فرهنگیان که علما هستند و متصدیان مالیات اسلامی و شرایط آنها تا‏‎ ‎‏برسد به شُرطه و کارمندان شهربانی؛ و ببینند اسلام چه کسانی را برای‏‎ ‎‏حکومت و کارمندان آن به رسمیت شناخته و چه کسانی از شغل‏‎ ‎‏حکومت و شاخه های آن مطرود است.‏

‏     باید شما دانشجویان دانشگاهها و سایر طبقات روحانی و غیره از‏‎ ‎‏دخالت دادن سلیقه و آرای شخصی خود در تفسیر آیات کریمۀ قرآن‏‎ ‎‏مجید و در تأویل احکام اسلام و مدارک آن جداً خودداری کنید، و ملتزم‏‎ ‎‏به احکام اسلام به همۀ ابعادش باشید. و مطمئن باشید آنچه صلاح‏‎ ‎‏جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و تأمین استقلال و‏‎ ‎‏آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و‏‎ ‎‏عینیت، در اسلام به طور کامل می باشد و محتاج به تأویلات خارج از‏‎ ‎‏منطق نیست. و لازم است مراقب باشید با کمال دقت و هوشمندی که‏‎ ‎‏کسانی که التزام به اسلام ندارند به جمیع ابعادش ولو در اصلی از اصول با‏‎ ‎‏شما موافق نیستند، آنها را دعوت به التزام کنید؛ و اگر مؤثر نشد از شرکت‏‎ ‎‏دادن آنها در اجتماعات و انجمنهای اسلامی احتراز کنید. و گمان نکنید‏‎ ‎‏زیادی افراد هر چه باشد شما را به هدف نزدیک می کند و پس از وصول‏‎ ‎‏به هدف، آنها قابل تصفیه هستند. باید بدانید و می دانید که قشرهای‏‎ ‎‏غیرمسْلم یا غیرملتزم به اسلام، از پشت به شما خنجر می زنند و شما را‏‎ ‎‏قبل از وصول به هدف از کار می اندازند یا نابود می کنند. از تجربه های‏‎ ‎‏سابق عبرت بگیرید.(362)‏

24 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

برخورد با استادان منحرف

‏ای فرزندان ایران! پیوندتان را با ملت بزرگمان که تنها می خواهد روی‏‎ ‎‏پای خود بایستد و هیچ گونه گرایشی به شرق و غرب نداشته باشد، و به‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266

‏  همین مناسبت مورد هجوم چپ و راست قرار گرفته است و هر روز‏‎ ‎‏شاهد کشتار دسته جمعی آنان به دست شرق و غرب هستیم،‏‎ ‎‏مستحکمتر کنید، و با شعار واحد توحیدی، دست جباران و غارتگران‏‎ ‎‏بین المللی را از مخازن غنی خود کوتاه کنید، و با دست یافتن به مخازن‏‎ ‎‏بزرگ و کوتاه کردن دست زمامداران، کرسی نشینان خیانتکار، با همت‏‎ ‎‏ملت بزرگ به ادارۀ کشور بپردازید؛ و سرمایه های عظیمی که امروز به‏‎ ‎‏دست دزدهای غارتگر بین المللی و دودمان پهلوی و بستگان آنان و‏‎ ‎‏هیأت حاکمه و دیگران تباه می شود، در راه صلاح و خیر ملت و مملکت‏‎ ‎‏به کار اندازید. بساط هرج و مرج و اسراف و هــرزه گریها را به برکت‏‎ ‎‏حکومت اسلامی درهم پیچید و کشور خود را نجات دهید. و به خدای‏‎ ‎‏بزرگ اتکال کنید که نگهدار و معین شماست. ...‏

‏     ‏‏اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی‏‎ ‎‏که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً اعتراض‏‎ ‎‏کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید، و در صورتی که‏‎ ‎‏نپذیرفتند، از آنان احتراز کرده و صریحاً مقاصد منحرف آنان را برای‏‎ ‎‏مردم مظلوم شرح دهید؛ که اینها خائن به دین و ملت و کشورند و‏‎ ‎‏می خواهند شاه و اربابان او و چپاولگران بین المللی به غارتگری خود‏‎ ‎‏ادامه دهند و ملت را به حال فقر و عقب ماندگی نگه دارند.(363)‏

16 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ انسجام

‏متفکرهای ما، روشنفکرهای ما، همۀ دانشجویان و دانشگاهیان، بدانند‏‎ ‎‏که نقشه این است و آثارش را ما داریم می بینیم. این گروه گروه شدنها‏‎ ‎‏برای همین است که نگذارند این انسجامی که بوده حفظ شود.‏‎ ‎‏می خواهند نگذارند مردم بیدار بشوند و راه خودشان را پیدا کنند؛ همان‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‏  راهی را که اسلام دستور داده که همه با هم باشید. خداوند ‏وَاعْتَصِمُوا‎ ‎بِحَبْلِ الله ِ جَمِیعاً ولاَتَفَرَّقُوا‎[2]‎‏ را بر مردم واجب کرده. همه با هم باشید و تفرق‏‎ ‎‏در کار نباشد. با تفرق همۀ فسادها هست. و با تمسک به خداوند همۀ‏‎ ‎‏صلاح و سعادتها هست.‏

‏     خداوند ان شاءالله همۀ شما را و همۀ ما را و همۀ ملت را بیدار کند. و‏‎ ‎‏همۀ ما در راه اسلام و در راه استقلال مملکت و در راه حقیقت و آزادی‏‎ ‎‏قدم بردارد و این نهضت را به آخر برسانیم.(364)‏

6 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تزکیه نفس

‏برای شما مهم در دانشجویی و در دانشیاری و در استادی و در شاگردی و‏‎ ‎‏در تربیت ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ در علم این است که یک تربیت صحیح همراه علم باشد.‏‎ ‎‏عالِم تربیت شده به تربیت انسانی، که همان تربیت اسلامی است.‏‎ ‎‏کوشش کنید که هر قدمی که برای علم برمی دارید، برای عمل ظاهری و‏‎ ‎‏برای اعمال باطنی، ایجاد تقوا در خودتان، ایجاد استقامت، امانت در‏‎ ‎‏خودتان بکنید که وقتی از دانشگاه ان شاءالله بیرون می آیید یک انسانی‏‎ ‎‏باشید که هم معلومات داشته باشید و هم امانتدار باشید. برای‏‎ ‎‏معلوماتتان، هم امانتدار باشید و هم تزکیۀ نفس کرده باشید؛ نفس‏‎ ‎‏خودتان را مهار کرده باشید. نفس انسان سرکش است. و سرکشی آن‏‎ ‎‏انسان را به زمین می زند. همان طوری که اگر انسان سوار یک اسب‏‎ ‎‏سرکش باشد و مهار نداشته باشد این اسب سرکش انسان را به هلاکت‏‎ ‎‏می رساند، نفس انسان بدتر از هر سرکشی است. سرکشی نفس، انسان را‏‎ ‎‏به هلاکت می رساند. هر قدمی که برای تعلیم و تعلم برمی دارید، همراه‏‎ ‎‏آن قدم، قدمی باشد برای مهار کردن نفستان که از این سرکشی که دارد و‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268

‏  آزادی که برای خودش فرض می کند که هیچ مهاری در کار نباشد؛‏‎ ‎‏خودتان مهار کنید نفس خودتان را... اینطور نباشد که تعلم باشد، شما‏‎ ‎‏در طرف علوم طبیعی و این طایفه هم در طرف علوم فقهی و الهی،‏‎ ‎‏دقایق علوم را بررسی کنید، لکن از آن جهالاتی که در نفس است و از آن‏‎ ‎‏سرکشیهایی که در نفس است غفلت بکنید. اگر غفلت بکنید، هر قدمی‏‎ ‎‏که در علم بردارید از انسانیت دور شده اید؛ هی دورتر. انسانیت یک راه‏‎ ‎‏مستقیمی است، یک راه مستقیم که اگر از این ور کسی برود مُعْوَج است و‏‎ ‎‏برخلاف انسانیت است؛ اگر از آن ور هم برود برخلاف است و آن کسی که‏‎ ‎‏اعوجاج پیدا کرد و راه مستقیم نرفت، هر چه پیش برود دور می شود از‏‎ ‎‏راه انسانیت. مثل این می ماند که یک خط مستقیم بکشید، دو خط‏‎ ‎‏اینطور، هر چه این خط جلوتر برود، از خط مستقیم دور می شود.‏

‏     هر چه درس بخوانید و بخوانیم، اگر چنانچه به راه مستقیم نباشیم و‏‎ ‎‏مهار نکنیم معلومات خودمان را و مهار نکنیم نفس خودمان را و در این‏‎ ‎‏راه مستقیم نکُشیم نفس را، هر چه معلومات زیادتر بشود، از انسانیت،‏‎ ‎‏انسان دورتر می شود و مشکلتر می شود انسان خودش را برگرداند.‏

‏     شما که الآن جوان هستید قوای جوانی را الحمدلله دارید و مبتلای‏‎ ‎‏به سستیهای پیری نشدید، زود می توانید خودتان را اصلاح کنید. خیال‏‎ ‎‏نکنید که بگذاریم آخر عمر، آن وقت توبه بکنیم. آخر عمر توبه ممکن‏‎ ‎‏نیست برای آدم، اگر از اول عمر دنبال قضیه نباشد، خودش، خودش را‏‎ ‎‏نسازد، آخر عمر دیگر نمی تواند؛ قوای شیطانی در انسان ریشه کرده و‏‎ ‎‏قوی شده و قوّۀ خود آدم، ضعیف شده و اراده اش ضعیف شده و کاری از او‏‎ ‎‏نمی آید.‏

‏     جوانها قدر جوانیشان را بدانند که صرف کنند در علم و در تقوا و در‏‎ ‎‏سازندگی خودشان که اشخاص امین صالح بشوند که مملکت با اشخاص‏‎ ‎‏امین صالح می تواند مستقل باشد. همۀ این پیوستگیهایی که ما به خارج‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

‏  پیدا کردیم دنبال این بود که ما رجال صالح نداشتیم. آن وقت اگر رجال‏‎ ‎‏صالحی بودند، کنار بودند؛ کنار گذاشته بودند. آنهایی که در میدان بودند‏‎ ‎‏رجال صالح نبودند، دانشمند هم بودند، اما رجال صالح نبودند، به درد‏‎ ‎‏مملکت نمی خوردند! و آنها بودند که ما را پیوستۀ به خارج کردند و‏‎ ‎‏سالهای طولانی مملکت ما در حلقوم خارجیها منافعش فرو رفت؛ و به‏‎ ‎‏ما آن کردند که الآن می بینید که هیچ نداریم. شماها ذخایر این مملکت‏‎ ‎‏هستید، جوانید، دانشجو هستید، ذخیرۀ این مملکت هستید، طوری‏‎ ‎‏بکنید که این ذخیره ها برای مملکتتان مفید واقع بشود و خودتان را‏‎ ‎‏اصلاح بکنید تا ان شاءالله یک انسانهای متعهد صحیح العمل امین؛‏‎ ‎‏کشورتان دست خودتان و خودتان اداره اش بکنید. آدم امین را هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند مُعْوَجش کند. اشخاصی که اعوجاج دارند اینها امانت ندارند؛‏‎ ‎‏اینها صلاحیت ندارند.(365)‏

17 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با منحرفان و تفرقه افکنان

‏آنچه کراراً تذکر داده ام، و رمز پیروزی است؛ اتحاد گروههای دانشجویی‏‎ ‎‏و تشکیل یک گروه اسلامی ـ ملی است در مقابل منحرفان که کوشش‏‎ ‎‏دارند تفرقه بیفکنند، و شما جوانان عزیز را ـ که امید کشور هستید و‏‎ ‎‏سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست ـ به تباهی بکشند و‏‎ ‎‏نگذارند در راه تعالی کشور قدم بردارید، و به علم و ادب ـ که مایۀ‏‎ ‎‏پیشرفت و رهایی از استعمار و استثمار نو و کهنه است ـ اشتغال پیدا‏‎ ‎‏کنید. و باید بدانید اختلاف و تفرقه سرچشمۀ تمام بدبختیها و‏‎ ‎‏اسارتهاست. ممکن است عناصر فاسدی در دانشگاه و سایر مدارس در‏‎ ‎‏بین جوانان ما نفوذ کنند و با برنامه ای حساب شده تفرقه افکنی کنند.‏‎ ‎‏لازم است با هوشیاری آنان را شناسایی کنید و بشناسانید، که جوانان‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270

‏  عزیز ما از توطئه آنان مطّلع شوند، و در راه خنثیٰ نمودن آن کوشا‏‎ ‎‏شوند.(366)‏

31 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودیابی و خودباوری

‏شما دانشجوهای عزیز خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی بیرون‏‎ ‎‏بیایید. این گمشدۀ خودتان را پیدا کنید. گمشدۀ شما خودتان هستید.‏‎ ‎‏شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا بکند. آنها در صددند‏‎ ‎‏که با هر ترتیب شده است خودشان را به ما تحمیل کنند، و شما باید‏‎ ‎‏مقاومت کنید. شمایی که می خواهید مستقل باشید، می خواهید آزاد‏‎ ‎‏باشید، می خواهید خودتان سرپای خودتان ایستاده باشید، باید همۀ‏‎ ‎‏قشرها در این مملکت، همۀ قشرها بنای بر این بگذارند که خودشان‏‎ ‎‏باشند.(367)‏

12 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نرفتن به راه اشتباه

‏طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید دقیقاً روی مبانی‏‎ ‎‏اسلامی مطالعه کنند و شعارهای گروههای منحرف را کنار گذارند و‏‎ ‎‏اسلام عزیز راستین را جایگزین تمام کج اندیشیها نمایند. این دو دسته‏‎ ‎‏باید بدانند اسلام خود مکتبی است غنی که هرگز احتیاجی به ضمیمه‏‎ ‎‏کردن بعضی از مکاتب به آن نیست. و همه باید بدانید که التقاطی فکر‏‎ ‎‏کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است که نتیجه و ثمرۀ تلخ این‏‎ ‎‏نوع تفکر در سالهای آینده روشن می گردد. با کمال تأسف گاهی دیده‏‎ ‎‏می شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی، بعضی از‏‎ ‎‏این مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کرده اند و معجونی بوجود‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‏  آورده اند که به هیچ وجه با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست.‏‎ ‎‏دانشجویان عزیز! راه اشتباه روشنفکران دانشگاهی غیرمتعهد را نروید‏‎ ‎‏و از مردم خود را جدا نسازید.(368)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده از کتب استاد مطهری

‏اکنون شنیده می شود که مخالفین اسلام و گروههای ضد انقلاب درصدد‏‎ ‎‏هستند که با تبلیغات اسلام شکن خود دست جوانان عزیز دانشگاهی ما‏‎ ‎‏را از استفاده از کتب این استاد فقید کوتاه کنند. من به دانشجویان و‏‎ ‎‏طبقۀ روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را‏‎ ‎‏نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. از خداوند متعال‏‎ ‎‏توفیق همگان را خواهانم.(369)‏

27 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پر کردن مساجد

‏شما دانشگاهیها، شما دانشجوها، همه تان مساجد را بروید پر کنید.‏‎ ‎‏سنگر است اینجا. سنگرها را باید پر کرد.(370)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت ایمان خویش

‏کوشش کنید که در این دانشکده ها و دانشگاهها که هستید، ایمان را در‏‎ ‎‏خودتان تقویت بکنید. ایمانی که هم در اینجا شما را شرافتمند می کند و‏‎ ‎‏هم در پیشگاه حق آبرو دارید و با آبرومندی وارد می شوید به حق‏‎ ‎‏تعالی.(371)‏

15 / 3 / 59


کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

مغز متفکر ملت

‏این محفل،‏‎[3]‎‏ محفل معلم و دانشجوست؛ دو گروهی که اگر اصلاح بشوند،‏‎ ‎‏یک مملکت را اصلاح می کنند و اگر ـ خدای نخواسته ـ در غیر این معنا‏‎ ‎‏باشند، کشورها به تباهی کشیده می شوند. مقام معلّم و مقام دانشجو،‏‎ ‎‏که باید مغز متفکر یک ملت را تشکیل بدهد، از اموری است که باید به آن‏‎ ‎‏توجه زیاد بشود و وظیفۀ معلم و دانشجو مشخص باشد تا ان شاءالله ، بر‏‎ ‎‏آن طریقی که اسلام می خواهد و مقام انسانیت اقتضا می کند، از همان‏‎ ‎‏طریق راه بروند و طیّ مقامات رابکنند و به آنجایی برسند که انسان‏‎ ‎‏شوند.(372)‏

9 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تداوم دهندۀ راه انقلاب

‏شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هر جا آمده اید، امید این ملت‏‎ ‎‏هستید که باید این راهی را که فرا راه شما گذاشته شده است به آخر‏‎ ‎‏برسانید. و این نهضتی را که در راه او آن همه جانفشانی شده است، ادامه‏‎ ‎‏بدهید. و این صراط مستقیمی را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم‏‎ ‎‏آخرین انبیا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت‏‎ ‎‏به این صراط مستقیم کردند و هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از‏‎ ‎‏همۀ انحای کفر و الحاد و خروج از همۀ ظلمات به نور مطلق، باید شما‏‎ ‎‏جوانها همان راه را ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب‏‎ ‎‏حضرت صادق پیروانی شایسته باشید.(373)‏

2 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد با منحرفین

‏دانشگاه که باز شده است، بدانند این جوانهاکه دستها ممکن است در کار‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

‏ ‏

‏  باشد که باز مسائل را طور دیگری کنند و شماها را منحرف کنند.‏‎ ‎‏همان دفعۀ اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز‏‎ ‎‏انحرافی دیدید، همان دفعۀ اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته‏‎ ‎‏بشود.(374)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوشش برای اعتلای کشور

‏امروز که کشور از استقلال شایسته برخوردار است و قید و بند غرب و‏‎ ‎‏شرق و غربزدگان و شرقزدگان از کشور و دانشگاه گسسته شده است،‏‎ ‎‏جوانان عزیز دانشگاهی هرچه بیشتر در کسب علوم و فنون در اعتلای‏‎ ‎‏کشور معظم خود کوشش نمایند؛ و از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به‏‎ ‎‏چپ و راست قاطعانه جلوگیری کنند، و نگذارند محیط مقدس دانشگاه‏‎ ‎‏آلوده به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب گردد. و اگر انحراف و‏‎ ‎‏گرایشی به شرق و غرب خدای نخواسته از اساتید یا دانشجویان‏‎ ‎‏مشاهده کردند، به ستاد فرهنگی اطلاع دهند، و در رفع آن با ستاد‏‎ ‎‏همراهی لازم را بنمایند.(375)‏

8 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت در

امور سیاسی

‏در دانشگاه بعض از اشخـاص رفته انـد گفته اند که دخـالت در‏‎ ‎‏انتخابـات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا‏‎ ‎‏می گفتنـد که مجتهـدین در سیـاست نبـاید دخـالت بکنند، این منـافی‏‎ ‎‏با حق مجتهـدین است، آنجـا شکست خورده انـد حالا عکسش را دارند‏‎ ‎‏می گوینـد. این هم روی همیـن زمینـه است، اینـکه می گویند انتخابات‏‎ ‎‏از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274

‏  غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند.‏‎ ‎‏انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت‏‎ ‎‏همۀ ملت را تعیین می کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در‏‎ ‎‏دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این اینطور نیست که انتخابات‏‎ ‎‏را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلاً یک دویست تا‏‎ ‎‏مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم،‏‎ ‎‏اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک‏‎ ‎‏توطئه ای است که می خواهند همان طوری که در صدها سال‏‎ ‎‏توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و‏‎ ‎‏استفاده های زیاد کردنـد و ما ضررهای زیـاد از این بردیـم، الآن هم‏‎ ‎‏گرفتـار ضررهـای او هستیـم. حالا دیدند آن شکست خورد، یک نقشۀ‏‎ ‎‏دیگـر کشیـدند، و آن ایـن است که انتخابـات حق مجتهـدین است،‏‎ ‎‏انتخابـات یا دخـالت در سیاست حق مجتهدین است.‏‎ ‎‏دانشگاهیها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت‏‎ ‎‏خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت‏‎ ‎‏خودش دخالت کند. فرق مابین دانشگاهی و دانشجو و مثلاً مدرسه ای و‏‎ ‎‏اینها نیست، همه شان با هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یک‏‎ ‎‏همچو مطلبی را گفتند، این یک توطئه ای است برای اینکه شما جوانها‏‎ ‎‏را مأیوس کنند. ‏

‏     بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئه هایشان می خواهند کار را‏‎ ‎‏انجام بدهند، نمی توانند با دخالت نظامی کار بکنند، اینها می خواهند با‏‎ ‎‏شیطنتهایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود‏‎ ‎‏که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر‏‎ ‎‏خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا‏‎ ‎‏می گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در‏‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 275

‏  ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقیشان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم‏‎ ‎‏بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند‏‎ ‎‏نفر پیرمرد ملاّ بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است‏‎ ‎‏برای ایران. برای اینکه، آن یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به‏‎ ‎‏واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این تمام ملت را‏‎ ‎‏می خواهد کنار بگذارد. یعنی نه اینکه این می خواهد مجتهد را داخل‏‎ ‎‏کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد. باید‏‎ ‎‏دانشگاهیها متوجه باشند که اگر چنانچه افرادی در دانشگاه هستند که‏‎ ‎‏شیطنت دارند می کنند، اینها را باید توجه کنند که گول اینها را نخورند.‏‎ ‎‏خودشان دخالت در امور انتخابات بکنند. انتخابات سرنوشت حتی‏‎ ‎‏شمایی که در آنجا هستید را تعیین می کند.(376)‏

9 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از نفوذ عناصر انحرافی به دانشگاهها

‏اکنون بحمدالله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده. و بر‏‎ ‎‏ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همۀ اعصار، که نگذارند عناصر‏‎ ‎‏فاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و‏‎ ‎‏دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود. و وصیت اینجانب به‏‎ ‎‏جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان‏‎ ‎‏شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.(377)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابدانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 276

  • )) اشاره به تصویب طرح ذلت بار کاپیتولاسیون.
  • ))       صفحه 113، پاورقی 1.
  • )) در این دیدار دانشجویان پاکستانی و معلمین ایرانی حضور داشته اند.