مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خـمینی، روح‌الله، رهبـر انــقلاب و بنیـانگذار جـمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. اخلاق (جلد اول) /  تدوین مرضیه اخلاقی، شایسته شریعتمداری.  ــ تهران:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1385. 429 ص. ــ ( تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر چهل و سوم)ISBN: 964 - 335 - 807 - 0   (دوره)ISBN: 964 - 335 - 808 - 9  (ج.1)فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. (ج.1)کتابنامه: ص. 409ـ 429؛ همچنین به صورت زیرنویس. مندرجات: ج.1. انسان شناسی در اندیشه امام خمینی(س).1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها و سخنرانیها  ـ ـ  نظریه درباره اخلاق. الف. مـؤسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمیـنـی(س) ـ معاونت پژوهشی (گروه معارف). ب. اخلاقی، مرضیه؛ شریعتمداری، شایسته، گردآورنده. ج. عنوان.     24 الف 25 الف/ 5 / 1574  DSR                                              0842/ 955                  کتابخانه ملی ایران                                                                 7383 ـ 85 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏   ‏  کد/ م 2019

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

‏ ‏اخلاق (1) ـ انسان شناسی دراندیشه امام خمینی) ـ تبیان آثارموضوعی (دفترچهل و سوم)‏         ‏

 تحقیق و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

 تدوین: مرضیه اخلاقی ، شایسته شریعتمداری

 لیتوگرافی، چاپ وصحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 چاپ دوم: 1386/  5000 نسخه 

 قیمت: 2600 تومان

‏ ‏

                       خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                          خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297   

  مراکز پخش      خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            حرم مطهرحضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                          کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                نشانی الکترونیکی: ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV