فصل چهارم: روح و قلب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: روح و قلب

فصل چهارم:

 

 

 روح و قلب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

      معانی روح

      جایگاه و اهمیت قلب

      ویژگیهای قلب

      انواع قلوب

      اهمیت تحصیل قلب الهی


کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201

‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202